บริการสมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th
Loading

บริการสมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้บริการ สมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th ทั้งเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand) ด้านอุปทาน (Supply) และด้านราคา กับสถิติอสังหาริมทรัพย์ครบทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ โรงแรม-รีสอร์ท อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 10 ปี และอัพเดทสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทุกไตรมาส พิเศษ เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ล่าสุด 3 ข้อมูล
  • สถิติการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ ทั่วประเทศ
  • สถิติการจดทะเบียนทีอยู่อาศัยใหม่ ในจังหวัด เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และภูเก็ต
  • สถิติการเช่าที่ดินระยะยาว ทั่วประเทศ
โดยปรับอัตราค่าบริการรายปีเป็น 20,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

คลิกที่นี่
 >>> สมัครสมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th <<<
 
รายละเอียดประเภทสมาชิกและสิทธิการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ www.reic.or.th
/  = มีสิทธิ (ดูข้อมูลล่าสุด)
X = ไม่มีสิทธิ (ดูข้อมูลเฉพาะตัวอย่าง)
รายการข้อมูล
ความถี่
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกพิเศษ
ค่าบริการรายปี   ไม่มีค่าบริการ 20,000 บาท
รูปแบบข้อมูลที่สามารถใช้งาน   ดูข้อมูลล่าสุด ดูข้อมูลย้อนหลัง
Export Excel
สถิติอสังหาริมทรัพย์
| ที่อยู่อาศัย
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand)      
1. โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
2. โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) เดือน X /
3. การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X /
4. การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (ภูมิภาค) เดือน X /
5. การจดทะเบียนเช่าที่อยู่อาศัยแนวราบ - อาคารชุด ระยะยาว เดือน X /
6. สินเชื่อที่อยู่อาศัย      
- สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่ ไตรมาส X /
- สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง ไตรมาส X /
- สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่ ไตรมาส X /
- สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง ไตรมาส X /
7. ไถ่ถอนและจำนองใหม่ (Refinance) ไตรมาส X /
8. สินเชื่อธุรกิจอาคารอพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และอาคารที่อยู่อาศัยรวมอื่นๆ เพื่อเช่าคงค้าง ทั่วประเทศ ไตรมาส X /
9. ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X /
10. ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X /
เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply)      
11. ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ทั่วประเทศ) เดือน X /
12. การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวราบ เดือน X /
13. การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวสูง เดือน X /
14. ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
15. ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค) เดือน X /
16. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
17. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน (จังหวัดหลักของภูมิภาค) ไตรมาส X /
18. ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ (กคช)
ไตรมาส X /
19. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) ไตรมาส X /
20 .ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X /
21. ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X /
22. ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X /
23. ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X /
24. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X /
25. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X /
เครื่องชี้ด้านราคา
26. ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย      
- บ้านจัดสรร (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส X /
- บ้านเดี่ยว (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส X /
- ทาวน์เฮ้าส์ (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส X /
- อาคารชุด (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ไตรมาส X /
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น      
| อาคารสำนักงาน
27. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน เดือน X /
28. โอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
29. โอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ) เดือน X /
30. สินเชื่อธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
| ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์
31. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ เดือน X /
32. โอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
33. โอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (ทั่วประเทศ) เดือน X /
34. สินเชื่อธุรกิจอาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส X /
| โรงแรม-รีสอร์ท
35 .ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม เดือน X /
36. โอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X /
37. โอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (ทั่วประเทศ) เดือน X /
38. โรงแรม-รีสอร์ท โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี X /
39. นักท่องเที่ยว โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือน X /
40. อัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย เดือน X /
41. สินเชื่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
| อุตสาหกรรม
42. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน เดือน X /
43. โอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X /
44. โอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) เดือน X /
45. นิคมอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
46. สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อสร้างโรงงาน
และโรงงานพร้อมที่ดินคงค้าง (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส X /
| สนามกอล์ฟ
47. รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ เดือน X /
48. สนามกอล์ฟ ไตรมาส X /
49. สินเชื่อธุรกิจสนามกอล์ฟคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
| ที่ดินเปล่า
50. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
51. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (ทั่วประเทศ) เดือน X /
52. การจดทะเบียนเช่าที่ดิน (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X /
53. สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อการเกษตรกรรมคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
54. ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส X /
55. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2559-2562 - - -
| ข้อมูลอื่น ๆ
56. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อื่นๆ (ทั่วประเทศ) เดือน X /
57. ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง เดือน X /
58. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ เดือน X /
59. อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลา เดือน X /
60. อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน เดือน X /
61. ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) ไตรมาส X /
62. หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส X /
63. สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
64. สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
65. สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
66. สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือก่อสร้างขนาดใหญ่คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
67. ประชากรและครัวเรือน ปี X /
68. สัดส่วนการเก็งกำไร 2 ครั้ง X /
บทวิเคราะห์
|สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์
69. สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ไตรมาส / /
70. สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส / /
71. สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ภูมิภาค ไตรมาส / /
72. สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง ไตรมาส / /
73. สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ใน EEC ไตรมาส / /
74. การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ไตรมาส / /
75. สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า ครั้ง / /
76. บทวิเคราะห์อื่นๆ ครั้ง / /
77. E-Book สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัด EEC ไตรมาส / /
|ดัชนีราคาและดัชนีอื่นๆ
78. ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส / /
79. ดัชนีราคาบ้านจัดสรร ไตรมาส / /
80. ดัชนีราคาห้องชุด ไตรมาส / /
81. ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส / /
82. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ไตรมาส / /