เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์โอกาสการลงทุน ด้วย R-MAT
Loading

เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์โอกาสการลงทุน ด้วย R-MAT

R-MAT นำนวัตกรรมด้าน Visualization

มาประยุกต์ใช้กับชุดข้อมูลที่ REIC พัฒนาขึ้น ได้แก่

  • ชุดข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย
  • ชุดข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่

บูรณาการชุดข้อมูลแสดงผลแบบ Graphic Visualization แทนการแสดงผลด้วยกราฟ - ตาราง ประกอบด้วย

  • Total supply
  • New supply
  • New sales
  • Remaining supply
  • Absorption rate

Graphic Visualization ที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้ผู้ใช้เลือกพื้นที่ที่สนใจ วิเคราะห์ศักยภาพของทำเลได้จาก Digital Map แสดงผลการวิเคราะห์ในลักษณะการแสดงผลแบบ Dashboard ชัดเจน เข้าใจง่าย เลือกเปลี่ยนมุมมองได้อย่างรวดเร็ว

สามารถแสดงผลผ่าน PC Computer, Note book และ i-PadPackage R-MAT
 

เอกสารแนะนำข้อมูลเชิงสมรรถนะที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจ R-MAT

เข้าสู่ระบบ R-MAT