Loading

สนข.ดึงเอกชนร่วมทุน ต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดง3ช่วง

วันที่ : 16 ตุลาคม 2561
นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย
          นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย ประกอบด้วย1.ช่วงตลิ่งชันศาลายา วงเงิน 10,200 ล้านบาท 2.ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช วงเงิน 7,460 ล้านบาท และ3.ช่วงรังสิต-ธรรมศาสตร์ วงเงิน 6,570 ล้านบาท ว่าขณะนี้การดำเนินการ โครงการส่วนต่อขยายดังกล่าวอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการลงทุนที่มีทั้งการเปิดประมูลทั่วไป และการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน(PPP) คาดว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช.(สภาพัฒน์) จะมีการพิจารณาภายในช่วงปลายเดือนตุลาคม นี้หากได้รับความเห็นชอบจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ภายในเดือนหน้าเพื่อเปิดประมูลโครงการต่อไป

          ทั้งนี้ทางเอกชนคู่สัญญาด้านการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีแดงระยะที่ 1 คือ กลุ่มร่วมค้า MHSC (บริษัท MITSUBISHI Heavy Industrial Ltd. บริษัท Hitachi และ บริษัท Sumitomo Corporation) นั้น ก็ได้ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนต่อเนื่องเพื่อให้บริการเดินรถมีความต่อเนื่องไม่ต้องเปลี่ยนขบวนใหม่

          ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างในส่วนของช่วงบางซื่อ-รังสิต นั้นการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนคาดว่า จะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2564 และจะมีการทดลองเปิดเดินรถให้ประชาชน ใช้บริการฟรีก่อนในช่วงปลายปี 2563

          มีรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ระบุว่าความคืบหน้า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ขณะนี้ภาพรวมคืบหน้าไปแล้ว 60%