Loading

เร่งดันรถไฟฟ้าภูมิภาค

วันที่ : 18 ตุลาคม 2561
เอกชนชี้ เอเชีย-ยุโรป รุมปล่อยกู้ลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ด้าน "สมคิด" สั่งเร่งเครื่องรถไฟฟ้าภูมิภาคแก้ปัญหาจราจร
          เอกชนชี้ เอเชีย-ยุโรป รุมปล่อยกู้ลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ด้าน "สมคิด" สั่งเร่งเครื่องรถไฟฟ้าภูมิภาคแก้ปัญหาจราจร

          นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี หรือ CHO ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม (KKTS) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ขอนแก่น วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ควบคู่ไปกับการขอส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รวมทั้งการระดมทุน

          ทั้งนี้ ล่าสุดมีต่างประเทศยื่น ข้อเสนอเป็นผู้ให้กู้และร่วมลงทุน 4 ราย ได้แก่ จากจีน 2 ราย เบลเยียม 1 ราย และฮอลแลนด์ 1 ราย ซึ่งทั้ง 4 ราย เป็นรูปแบบกองทุน แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุนฝ่ายไทย 20% และต่างชาติ ร่วมลงทุน 80% ซึ่งกระบวนการหาผู้รับเหมาแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน คาดว่าเริ่มก่อสร้างได้กลางปี 2562 จากนั้น ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีแล้วเสร็จและเปิด ให้บริการ

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการรถไฟฟ้าในภูมิภาค เพราะเป็นเรื่องสำคัญในการ กระจายความเจริญให้บริการด้านคมนาคมด้วยระบบรถไฟฟ้า ที่จะช่วยแก้ปัญหาจราจรในเมืองหลักภูมิภาค ดังนั้นต้องพยายามเดินโครงการให้ได้ตามแผน รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมไปดูรายละเอียดในจังหวัดที่ยังมีปัญหาด้านจราจร เพื่อเตรียมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้า รองรับการเดินทางในอนาคต

          อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มีมติเห็นชอบให้ KKTS เป็นผู้พัฒนาในเส้นทางนำร่องสายสีแดง สายเหนือ-สายใต้ ถนนมิตรภาพ ช่วงบ้านท่าพระ-บ้านสำราญ ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ออกแบบรายละเอียดไว้แล้ว ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ระยะทาง 22.8 กม. 16 สถานี เป็นโครงสร้างยกระดับ 6 สถานี และระดับดิน 10 สถานี มูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและงานโยธา 2.69 หมื่นล้านบาท และยังเห็นชอบโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก