Loading

ขอนแก่นลุยสร้างรถไฟฟ้าแอลอาร์ที

วันที่ : 20 ตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา หรือรถไฟฟ้า LRT
          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา หรือรถไฟฟ้า LRT หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบผลการศึกษาแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาไว้ และอนุญาตให้จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น

          นายธีระศักดิ์กล่าวว่า ทันทีที่ คจร.มีมติอนุมัติให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าระบบรางเบา หรือ LRT สายแรกในระดับภูมิภาค ในเส้นทางนำร่องสายสีแดง สำราญ-ท่าพระ ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร ตลอดแนวถนนมิตรภาพ รวมทั้งหมด 16 สถานี จะเป็นการก่อสร้างแบบยกระดับ 6 สถานี และระดับพื้นดิน 10 สถานี โดยมี สนข.ออกแบบและศึกษารายละเอียดร่วมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้ข้อสรุปตามที่ คจร.มีมติ คาดว่า จะวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างได้ภายในปลายปีนี้ และโครงการจะแล้วเสร็จต้นปี 2563