Loading

ปตท.ถอยประมูลไฮสปีด เชื่อม 3 สนามบิน

วันที่ : 27 ตุลาคม 2561
บอร์ดปตท. มีมติไฟเขียวให้ "เอ็นโก้" เข้าร่วมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน "ดอนเมืองสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา" หลังประมูลแล้วเสร็จ เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
          เบนเข็มเข้าร่วมบริษัทชนะพัฒนาอสังหาฯ

          บอร์ดปตท. มีมติไฟเขียวให้ "เอ็นโก้"  เข้าร่วมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน "ดอนเมืองสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา" หลังประมูลแล้วเสร็จ  เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

          นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติให้บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือเอ็นโก้ (EnCo) พิจารณา เข้าร่วมในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ภายหลังที่ทราบว่าบริษัท ใดชนะการประมูล เพื่อให้มีเวลาศึกษาเทคนิคและรูปแบบธุรกิจ (Business model) ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ โครงการประมูลรถไฟความ เร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง- สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ EnCo ศึกษาความเป็นไปได้การลงทุน เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีของรัฐมีความน่าสนใจตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งกลุ่ม ปตท. มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน โรงปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าในพื้นที่ และมีบุคลากรในพื้นที่ภาคตะวันออกหลายหมื่นคน รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

          "ปตท. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล คือ การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน และสังคม (People) การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) เพื่อรองรับความต้องการของโลกและประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป" นายชาญศิลป์ กล่าว