Loading

ปักหมุดรอ! รถไฟฟ้ารางเบา ปี66คนภูเก็ตได้ใช้บริการแน่

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561
รฟม.นำเสนอความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต เผยอยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ คาดขออนุมัติโครงการจาก ครม.ภายในเมษายนปีหน้า เดินได้ตามแผนก่อสร้างปี 2563 ให้บริการได้ภายในปี 2566
          รฟม.นำเสนอความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต เผยอยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ คาดขออนุมัติโครงการจาก ครม.ภายในเมษายนปีหน้า เดินได้ตามแผนก่อสร้างปี 2563 ให้บริการได้ภายในปี 2566

          นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฝ่าย กลยุทธ์และแผน พร้อมผู้แทนคณะทำงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอโครงการและความก้าวหน้าการศึกษาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 10/2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

          นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า รฟม. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ต ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัด

          โครงการดังกล่าวเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT/Tram) แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 41.7 กิโลเมตร และระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น-เมืองใหม่ ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร ซึ่ง รฟม. จะเริ่มดำเนินการ ในระยะที่ 1 ก่อน มีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี แนวเส้นทางโครงการเริ่มจากสถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยแนวเส้นทางช่วงนี้เป็นโครงสร้างแบบยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 4031

          จากนั้นจะลดระดับลงสู่ระดับดินที่ทางหลวงหมายเลข 4026 มุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อเข้าสู่เมืองภูเก็ต โดยแนวเส้นทางช่วงผ่านอำเภอถลางจะลดระดับเป็นทางลอดใต้ดิน จากนั้นแนวเส้นทางจะกลับขึ้นสู่ระดับดิน ผ่านอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สถานีขนส่ง เข้าสู่เทศบาลเมืองภูเก็ต ผ่านถนนภูเก็ต และข้ามสะพานเทพศรีสินธุ์ หรือสะพานข้ามคลองเกาะผี เพื่อเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 4021) และไปสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง

          ทั้งนี้ รฟม. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการศึกษาฯ

          เมื่อได้ผลสรุปของการศึกษาแล้ว รฟม. จะดำเนินการจัดการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) และจัดเตรียมเอกสารตามขั้นตอนการประกวดราคาทั้งหมดของโครงการ เพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานระบบด้านต่างๆ เช่น งานโยธา ระบบรถไฟฟ้า การเดินรถ งานบำรุงรักษา และงานให้บริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีประมาณเดือนเมษายน 2562 และเริ่มการก่อสร้างภายในปี 2563 รวมทั้งสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566