Loading

แมงมุม ใบเดียวจบพ.ค.62

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561
นายเผด็จ ประดิษฐ์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมหรือบัตรแมงมุมว่า โครงการตั๋วร่วมเวอร์ชั่น 2.5 จะเปิดให้บริการตามแผนเดือน พ.ค. 62 ทุกระบบของการเดินทาง แยกรายละเอียดได้ดังนี้
          อนายเผด็จ ประดิษฐ์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมหรือบัตรแมงมุมว่า โครงการตั๋วร่วมเวอร์ชั่น 2.5 จะเปิดให้บริการตามแผนเดือน พ.ค. 62 ทุกระบบของการเดินทาง แยกรายละเอียดได้ดังนี้
          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ยืนยันบัตรแมงมุมจะใช้กับรถเมล์ได้ไม่เกินเดือน เม.ย. 62  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ให้ใช้บัตรแมงมุมได้ 1 พ.ค. 62 อีก 2 ระบบ เรือโดยสารและแท็กซี่ นั้น  เรือโดยสารด่วนเจ้าพระยายืนยันเปิดบริการได้ 1 พ.ค. 62 ขณะที่แท็กซี่จะใช้ได้กับแท็กซี่โอเค หรือแท็กซี่ที่มีความพร้อมเท่านั้น สำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอสจะรับเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน มี.ค.62 ไม่รองรับบัตรแมงมุมเพื่อรอบัตรแมงมุม เวอร์ชั่น 4.0 ไม่ให้ลงทุนซ้ำซ้อน
          นายเผด็จ กล่าวต่อว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อยู่ระหว่างร่างสัญญาเพื่อไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกันรองรับระบบตั๋วร่วม รวมถึงข้อตกลงเรื่องการยกเว้นค่าแรกเข้าเพื่อจูงใจผู้โดยสารใช้ตั๋วร่วมเพราะค่าโดยสารจะถูกลงโดยมีธนาคารกลางอาจเลือกธนาคารกรุงไทยจ่ายเงินหรือทำระบบหักเงินให้ผู้ประกอบการแต่ละราย
          ทั้งนี้สำหรับรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น สายสีแดง (บางซื่อรังสิต)  นั้นได้มอบให้รฟม.ไปพิจารณารายละเอียดในการติดตั้งระบบรองรับบัตรแมงมุม 2.5 หรือบัตรแมงมุม 4.0 ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจะเปิดใช้ปี 63 อาจจะสามารถใช้บัตรแมงมุมได้