Loading

เปิดชิงสถานีแม่น้ำ

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561
นายสมยุทธิ์ เรือนงาม รอง ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า แผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีแม่น้ำ พื้นที่ 260 ไร่ วงเงินลงทุน 2 แสนล้านบาท จะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ โดยใช้แนวทางเปิดประมูลแบบพีพีพี เน็ตคอสต์ (PPP Net Cost) อายุสัมปทาน 30 ปี
          รฟท.จัดพื้นที่ 260 ไร่ เปิดเอกชนประมูล ร่วมพัฒนา 5 โซน เร่งเคลียร์ผู้บุกรุกจบใน 3 เดือน เดินหน้าเสนอ สคร.พิจารณา

          นายสมยุทธิ์ เรือนงาม รอง ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า แผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีแม่น้ำ พื้นที่ 260 ไร่ วงเงินลงทุน 2 แสนล้านบาท จะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ โดยใช้แนวทางเปิดประมูลแบบพีพีพี เน็ตคอสต์ (PPP Net Cost) อายุสัมปทาน 30 ปี

          ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซน A คือ Gateway Commercial Park 77 ไร่ อยู่เชื่อมโยงด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า (Lifestyle Mall) และสำนักงาน โซน B คือ Iconic Marina พื้นที่ 44 ไร่ เหมาะสำหรับก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ พื้นที่สำนักงาน ศูนย์ประชุมสัมมนา ที่พักอาศัย และท่าเทียบเรือสำราญขนาดกลาง

          ขณะที่โซน C คือ Cultural Promenade 78 ไร่ เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นศูนย์กิจกรรมทั้งด้านบันเทิง ด้านสร้างสรรค์ ร้านอาหาร ภัตตาคาร สปา คลับ และอาคารใช้งานแบบผสมผสาน (Mixed Use Tower) โซน D คือ Riverfront Residence 55 ไร่ สำหรับก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัย และโซน E คือ Affordable Community พื้นที่รวม 22 ไร่ อยู่บริเวณริมคลองด้านทิศเหนือ เหมาะสำหรับพัฒนาธุรกิจการค้าระดับชุมชน ร้านอาหาร สินค้าหัตถกรรม

          อย่างไรก็ตาม รฟท.จะเร่งดำเนินคดีกับผู้บุกรุก ซึ่งมีประมาณ 200 ราย ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน หลังจากนี้จะเสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะกรรมการพีพีพีตามลำดับต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดประมูลภายใน 2 ปี