Loading

อุ้มธนาคารรัฐ20,000ล้าน อัดธ.อิสลาม1.6หมื่นล.ธอส.ปล่อยบ้านมือสอง

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561
คณะอนุกรรมการกองทุนแบงก์รัฐประชุมเตรียมความพร้อมแผนใช้เงินกองทุนแบงก์รัฐ 2 หมื่นล้านบาท แบ่ง 3 แนวทาง "เพิ่มทุนไอแบงก์-ลุยโครงการอินฟินิท-พัฒนาระบบฐานข้อมูล ธอส." พร้อมคัดบ้านมือสองชั้นเลิศออกขายมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาทปลายปีนี้

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนแบงก์รัฐ) เปิดเผยว่า  คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการใช้เงินของกองทุนที่มีอยู่ล่าสุด 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากมีการดำเนินการใช้ได้เร็ว ก็จะเป็นผลดีต่อแบงก์รัฐให้มีความเข้มแข็ง ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากขึ้น

สำหรับแผนการใช้เงินของกองทุนแบงก์รัฐล่าสุดประ กอบกอบด้วย 3 เรื่อง ในเรื่องแรกเป็นการเพิ่มทุนให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จำนวน 1.6 หมื่นล้านบาท จากการเพิ่มทุนทั้งหมด 1.8 หมื่นล้านบาท โดยใช้เงินจากงบประมาณ 2 พันล้านบาท ซึ่งตอนนี้รอการแก้ไขกฎหมายของธนาคาร เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็จะทยอยจ่ายเงินเพิ่มทุนให้ทันที

สำหรับเรื่องที่สองเป็นการดำเนินการโครงการอินฟินิทจำนวน 650 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะให้ใช้สถานที่ตั้งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเงินฟินเทคสมัยใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้การที่ต้องตั้งงบประมาณไว้มาก เพราะต้องร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ ที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฟินเทคที่ทันสมัยให้กับคนไทยเพื่อนำไปต่อ ยอดได้

ขณะที่เรื่องสุดท้ายกอง ทุนแบงก์รัฐอนุมัติเงินให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 30 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของธนาคารให้มีความทันสมัยรอง รับการบริการให้กับผู้ขอสินเชื่อ

สำหรับการเพิ่มทุนให้กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประ เทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ยังไม่มีการเสนอเรื่องมา ให้กองทุนแบงก์รัฐพิจารณา คาดว่าหลังจากที่คณะกรรมการของ ธพว.เห็นชอบ ต้องส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา และเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก่อนที่จะส่งเรื่องมาให้กองทุนแบงก์รัฐพิจารณา

ด้าน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิด เผยว่า ในฐานะที่ ธอส.เป็นประธานสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จะขอความร่วมมือธนาคารสมาชิก และบริษัท บริหารสิน ทรัพย์สุขุมวิท (SAM) และบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) รวมถึงกรมบังคับคดี ในการนำทรัพย์สินรอการขาย หรือเอ็นพีเอ ของทุกหน่วยงานนำมารวมกันออกจำหน่ายภายในสิ้นปีนี้ คาดว่าจะมีเอ็นพีเอที่จะนำออกมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ จะให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการจำหน่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระ ทรวงการคลัง ที่ต้องการให้การทำฐานข้อมูลบ้านมือ 2 เก็บรวบ รวมไว้ เนื่องจากการสำรวจ ข้อมูลเบื้องต้นเชื่อว่ามูลค่าหรือทรัพย์ที่เป็นบ้านมือ 2 ในตลาด มีขนาดเท่าๆ กับบ้านใหม่