Loading

สร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลเปิดบริการปี 64หวังแก้รถติด

วันที่ : 28 สิงหาคม 2561
สร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลเปิดบริการปี 64หวังแก้รถติด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล 2 สายแรกของประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหมวดทางหลวงศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบาย ที่จะผลักดันโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ให้ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่กำหนดให้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

รถไฟฟ้าสายสีชมพู และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถือเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสนใจ เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นทางจะช่วย บรรเทาปัญหาการจราจรได้อย่างเร่งด่วนและยังเป็นโครงการนำร่องภายใต้นโยบาย PPP Fast Track ของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ ให้มีความรวดเร็ว โดยเปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณและหนี้สาธารณะของประเทศ

"ยืนยันว่าเปิดกว้างให้ทุกบริษัทเข้าร่วม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก นอกจากนี้ในการประมูลโครงการขนาดใหญ่นั้นรัฐบาลนี้เน้นไปที่ความโปร่งใสของการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้คนและ นักลงทุน โดยจะต้องทำให้แน่ใจว่าไม่มีการ เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใด โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการออก พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ซึ่งช่วยเรื่องนี้ ได้มาก"

ส่วนปัญหาจราจรและรถติดระหว่างก่อสร้างก็ยอมแต่หากไม่สร้างวันนี้ปัญหาจราจรก็จะยังคงมีต่อไปไม่จบไม่สิ้นจึงต้องฝากให้กระทรวงคมนาคมดูแลเรื่องความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง ต้องไปหาทางแก้รถติดระหว่างการก่อสร้างให้ได้

ปัจจุบันการดำเนินงานระยะที่ 1 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากข้อมูลล่าสุดสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา 3.10% ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากข้อมูลล่าสุดสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา 5.07%  ซึ่ง รฟม. มั่นใจว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จและทดลองระบบต่างๆ พร้อมเปิดให้บริการช่วงปลายปี 2564 โดยใช้เวลาน้อยกว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าแบบ Heavy Rail หรือระบบขนส่งมวลชนหลัก ที่ต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6 ปี

ก่อนหน้านี้รฟม.ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับบริษัทนอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ซึ่งกำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการ ให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน โดยให้เอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงด้านจำนวนผู้โดยสารของโครงการ

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายเหลืองมีมูลค่าลงทุนทั้งสิ้น 51,931.15 ล้านบาท ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีมูลค่าลงทุนทั้งสิ้น 53,519.50 ล้านบาท

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า