Loading

จี้ผรม.ติดไฟส่องสว่างรถไฟฟ้าสีชมพู

วันที่ : 3 สิงหาคม 2561
จี้ผรม.ติดไฟส่องสว่างรถไฟฟ้าสีชมพู

ตามที่ได้มีการประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการจราจร ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยรองนายก รัฐมนตรีได้กำชับให้กรุงเทพมหานคร ประสานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.) และสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือคืนผิว จราจรถนนสายหลักที่กำลังก่อสร้าง รถไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน คำนึงถึงความ ปลอดภัย กระทบการจราจรน้อยที่สุด รวมถึงให้ปรับผิวและจัดทำช่องจราจร เปิดจุดกลับรถให้เหมาะสมมีแสงสว่าง เพียงพอ เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความ คล่องตัวการจราจรในภาพรวม ซึ่งในส่วนของ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแครายมีนบุรี ที่ได้มีการรื้อย้ายสาธารณูปโภคและไฟส่องสว่างเกาะกลางถนน มีประชาชนแจ้งบางช่วงมีไฟฟ้าส่องสว่างน้อยอาจเกิดเหตุอันตรายในช่วงกลางคืน นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้สั่งการให้บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย- มีนบุรี ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทดแทน พร้อมกำชับให้ดูแลระบบไฟฟ้าตลอดสายทางในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบให้ทั่วถึง ตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการขยายตัว กั้นถนน (Barrier) และบริเวณพื้นผิวจราจร ทั้งบริเวณถนนรามอินทรา ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนติวานนท์ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทาง ในช่วงระหว่างการรื้อย้ายเสาไฟฟ้ากิ่ง และเสาไฟฟ้าแบบเสาสูง (High Mast) อีกทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผู้รับเหมาได้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ที่มีการกั้นถนน (Barrier) ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขอให้ทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง หากพบไฟฟ้าขัดข้อง หรือได้รับความไม่สะดวก สามารถแจ้ง หรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ 02-6104915, 098-8275555

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า