Loading

ครม.เคาะทางคู่ เด่นชัย-เชียงของ 8.53หมื่นล. ปรับแผนเวนคืนประมูลสิ้นปีแบ่ง5-6สัญญา

วันที่ : 1 สิงหาคม 2561
ครม.เคาะทางคู่ เด่นชัย-เชียงของ 8.53หมื่นล. ปรับแผนเวนคืนประมูลสิ้นปีแบ่ง5-6สัญญา

ครม.อนุมัติรถไฟทางคู่สาย "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ" 323 กม. วงเงิน 8.53 หมื่นล. "อาคม" สั่ง ร.ฟ.ท.ปรับแผนเร่งประมูลในปีนี้คู่ขนานเวนคืน หวังเปิดให้บริการเร็วขึ้น 2 ปี จากปี 68 เป็นปี 66 ด้าน ร.ฟ.ท.เร่งชงซูเปอร์บอร์ดอนุมัติTOR คาดซอย 5-6 สัญญา เพื่อความรวดเร็ว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (31 ก.ค.) มีมติอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กม. วงเงินรวม 85,345 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ พร้อมอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการเพื่อสร้างทางรถไฟ สะพานข้ามทางรถไฟใน เส้นทาง 4 จังหวัด คือ แพร่ ลำปาง พะเยาและเชียงราย ซึ่งได้เร่งรัดการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เวนคืนและก่อสร้าง เพื่อ ให้เปิดบริการเร็วขึ้น 2 ปี จากแผนที่จะเปิดเดินรถปี 2568 เป็นปี 2565-2566 ซึ่งให้ ร.ฟ.ท.เสนอคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ด) ที่มีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธาน พิจารณากระบวน การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสต่อไป

โดยเบื้องต้นกำหนด วงเงินรวม 85,345 ล้านบาท แบ่งเป็นค่างานโยธา 72,921 ล้านบาท โดยเบื้องต้นแบ่งการก่อสร้าง เป็น 3 สัญญา ได้แก่สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กม.วงเงิน 26,704 ล้านบาท สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กม. วงเงิน 28,735 ล้านบาท สัญญาที่ 3 ช่วง เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กม. วงเงิน 17,482 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 10,660 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษา 1,764 ล้านบาท โดยรัฐรับภาระค่าดำเนินการทั้งโครงการ โดยสำนักงบประมาณจัดสรรงบรายปีหรือกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ค้ำประกันตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ เพิ่มเติมคือ 1. จัดทำแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะเสนอ ครม.ใน 1 เดือน 2. ประสานพื้นที่และท้องถิ่น เพื่อจัดทำพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3. ทำแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ ลุ่มน้ำ A และมีอุโมงค์ 4 แห่ง ระยะทางรวม 13.9 กม. ที่แพร่, พะเยา, เชียงราย 4.เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเดินรถ

"จะพยายามเร่งเปิดประมูลภายในปีนี้ เพราะโครงการนี้ EIA ผ่านแล้ว สามารถทำการประมูลหาผู้รับจ้างคู่ขนานไปกับ การเวนคืนได้ ซึ่งในสัญญาก่อสร้างจะต้องกำหนดเรื่องการส่งมอบพื้นที่ไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่งมอบล่าช้า อยากให้ทำเร็วๆ เพราะประชาชนรอคอยมา 58 ปีแล้ว ส่วนงบเวนคืน สามารถบริหารจัดการภาย ในจัดหามาดำเนินการได้"

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับการออกแบบให้เหมาะสมและให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม พร้อมกับเร่งจัดหาหัวรถจักร และศึกษาแนวทางการประกอบรถภายในประเทศซึ่งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคมกำลังพิจารณา ซึ่งอาจจะส่งเสริมเอกชนเข้ามาต่อตัวรถ เช่น อาจจะเริ่มจากการประกอบแคร่ขนส่งสินค้า ส่วนทางคู่เฟส 2 จำนวน 7 เส้นทางและสายใหม่อีก 1 เส้นทางนั้น ได้เสนอไปที่บอร์ดสภาพัฒน์แล้ว หากได้รับอนุมัติจะสามารถเสนอ ครม.ได้ครบภายในปีนี้

ด้านนายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ร.ฟ.ท.กล่าว ว่า แผนงานจะใช้เวลาในเวนคืน 1-2 ปี (ปี 63-64) โดยจะเปิดประมูลในปี 64 ก่อสร้างปี 65 ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี หรือ 48 เดือน แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 68 ซึ่งจะปรับกรอบเวนคืนในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้สอดคล้องกับการประมูล โดยหลังจาก ครม.เห็นชอบโครงการและร่าง พ.ร.ฎ. เวนคืนแล้วจะต้องรอกระบวนการของกฤษฎีกาประกาศ โดยจะเร่งจ้างที่ปรึกษาจัดทำเอกสารประกวดราคา และที่ปรึกษาสำรวจทำแผนที่ งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินเพื่อการเวนคืน คู่ขนานและเปิดประมูลหลังซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อฯอนุมัติทีโออาร์ ซึ่งคาดว่าจะมีการแยกสัญญาอุโมงค์และระบบอาณัติสัญญาณออกมาประมูลต่างหากเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ 5-6 สัญญา

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา