Loading

ได้เวลาแจ้งเกิดตั๋วร่วม แต่ยังเชื่อมได้แค่รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน-ม่วง

วันที่ : 30 มิถุนายน 2561
ได้เวลาแจ้งเกิดตั๋วร่วม แต่ยังเชื่อมได้แค่รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน-ม่วง

โครงการตั๋วร่วม หรือ บัตรแมงมุม ที่ภาครัฐเร่งผลักดันมาอย่างยาวนาน ซึ่งถือว่าล่าช้ามาก ล่าสุดได้เวลาแจ้งเกิดแล้ว โดยกระทรวงคมนาคม และ รฟม. จับมือนำร่องเปิดตัวบัตรโดยสารร่วม "แมงมุม เชื่อมโยงความสุขทุกการเดินทาง ด้วยบัตรใบเดียว" เริ่มใช้กับรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย (สีน้ำเงิน-ม่วง)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การพัฒนาระบบตั๋วร่วม หรือ Common Ticketing System ถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงคมนาคมที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ร.ฟ.ท.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อเชื่อมต่อระบบและให้บริการระบบตั๋วร่วมหรือ "บัตรแมงมุม" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนสามารถใช้บัตรโดยสารเพียงใบเดียวเดินทางเชื่อมต่อได้ทุกระบบ

โดยมี รฟม. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Company : CTC) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการระบบขนส่งทางรางครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในเมืองภูมิภาค เช่น จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น จึงมีความเหมาะสมและความพร้อมในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยกำหนดให้เริ่มต้นใช้งานระบบตั๋วร่วมกับรถไฟฟ้าในเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว จากนั้นจึงจะขยายการใช้งานระบบตั๋วร่วมกับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ในลำดับต่อไป ดังนั้น การเปิดให้บริการระบบตั๋วร่วม หรือ "บัตรแมงมุม" ในวันนี้ จึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการประสานความร่วมมือ ผลักดัน และส่งเสริมให้ระบบตั๋วร่วมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถที่จะเชื่อมโยงความสุขทุกการเดินทางให้แก่ประชาชนต่อไป

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม. ได้เร่งรัดการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง BEM ในการเร่งติดตั้งเครื่องอ่านบัตร ติดตั้งซอฟต์แวร์และทดสอบระบบตั๋วร่วม เพื่อให้มีความพร้อมในการรับชำระค่าโดยสารผ่าน "บัตรแมงมุม" ได้ในระบบรถ ไฟฟ้าทั้ง 2 สายของ รฟม. คือ รถไฟฟ้ามหา นคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จนแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งได้เริ่มแจกบัตรแมงมุมฟรีตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ รฟม. ยังเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาบัตรแมงมุมเวอร์ชั่น 2 ด้วยเทคโนโลยี EMV Contactless Smart Card ที่ใช้กันในบัตรเครดิต เพื่อให้เป็นบัตรใบเดียวที่เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งชำระสินค้าและบริการได้ โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเติมเงินล่วงหน้า ในบัตร ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ใช้บริการรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความสะดวกในการพกบัตรใบเดียว อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายระบบตั๋วร่วมของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่อมอบความสุขให้ประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซ บุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0-2716-4044 และ Call Center BEM โทร. 0-2624-5200

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ