Loading

ลุยออกตรวจเดินรถบีทีเอสหลังขยับคลื่น

วันที่ : 30 มิถุนายน 2561
ลุยออกตรวจเดินรถบีทีเอสหลังขยับคลื่น

กสทช.ลงพื้นที่ตรวจ บีทีเอสสายสีเขียว 2 ก.ค.นี้ เตรียมความพร้อมให้บริการ หลังขยับช่องสัญญาณ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 05.50 น. สำนักงาน กสทช.ร่วมกับ กทม. บีทีเอส ทีโอที และดีแทค จะลงพื้นที่ตรวจการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว สามารถให้บริการประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าวันจันทร์นี้ได้เป็นปกติหรือไม่ ภายหลังจากที่รถไฟฟ้าบีทีเอสได้แก้ไขปัญหาระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง ตามแนวทางที่ได้จากการประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน กสทช. ทีโอที และดีแทค เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้าบีทีเอสที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2561

นอกจากนี้ การที่ทีโอทีและดีแทคให้ความร่วมมือปิดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ สถานีที่อยู่ตามแนวทางเดินรถไฟฟ้าและบีทีเอส จำนวน 10 สถานี และบีทีเอสได้ขยับช่องสัญญาณความถี่จากเดิม คือ คลื่นความถี่ช่วง 2400 เมกะเฮิรตซ์ ไปใช้ช่วงความถี่ย่าน 2480-2495 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้ห่างจากคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ ของทีโอทีและดีแทค

ทั้งนี้ การตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ช่องทางแรก จะตรวจสอบการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสสาย สีเขียว โดยเริ่มออกจากสำนักงาน กสทช.ไปยังสถานีสยาม แล้วไปสิ้นสุดที่สถานีพร้อมพงษ์ ขากลับเริ่มจากสถานีพร้อมพงษ์ สิ้นสุดที่สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ช่องทางที่ 2 สำนักงาน กสทช.จะส่งรถตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุและการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานฯ ตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว คู่ขนานกันไป

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบใน ครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสให้กับประชาชน เพื่อยืนยันว่าเมื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และย้ายตำแหน่งการใช้คลื่นความถี่ของระบบอาณัติสัญญาณ ตามคำแนะนำของสำนักงาน กสทช. แล้วมันจะมีการรบกวนเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์