Loading

เปิดสกายวอล์กยาวที่สุดในกรุง จากอุดมสุข-บางนาก.ค.นี้

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561
เปิดสกายวอล์กยาวที่สุดในกรุง จากอุดมสุข-บางนาก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) เชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทจากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหา นครยุทธศาสตร์ "มหานครสีเขียวสะดวกสบาย" ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นายจักกพันธุ์ เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) เชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทจากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนาเริ่มสัญญาวันที่ 24 ธ.ค. 58 ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน จากนั้นวันที่ 31 ก.ค. 60 ผู้รับจ้างได้ต่อสัญญาอีก 137 วันต่อมาวันที่ 21 ธ.ค. 60 ผู้รับจ้างได้ต่อสัญญาอีก 100 วันรวมทั้งหมด 687 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติขยายอายุสัญญาโครงการเหตุที่การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างทางเดินติดเงื่อนไขของกรมทางหลวงที่กำหนดให้มีความสูงจากท้องโครงสร้างทางเดินยกระดับถึงระดับผิวจราจรน้อยกว่า 5.50 ม. และไม่ทับซ้อนกับสะพานทางเข้าโครงการ Bangkok Mall ซึ่งที่ผ่านมาสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ เชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทจากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา มีความยาวรวมทั้งหมด 1,740 ม. ความกว้าง 4 ม. ความกว้างบริเวณตอม่อรถไฟฟ้า 7.20 ม. ประกอบด้วยช่วงจากสถานีอุดมสุขถึงแยกบางนาความยาว 560 ม. ช่วงจากแยกบางนา ถึงสถานีบางนาความยาว 460 ม. บริเวณแยกบางนาฝั่งถนนสรรพาวุธ ความยาว 340 ม. ฝั่งถนนเทพรัตนความยาว 380 ม. ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 85.88% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ค. 61 นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างช่วงจากสถานีบางนาถึงศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคความยาว 150 ม. โดยดำเนินการติดตั้งหลังคาและกระจกบริเวณราวกันตกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้ก่อน

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์