Loading

รถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต ใกล้ความจริง ได้2บริษัทชิงดำศึกษารูปแบบร่วมลงทุน

วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561
รถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต ใกล้ความจริง ได้2บริษัทชิงดำศึกษารูปแบบร่วมลงทุน

รฟม.เผย 2 กลุ่มบริษัทยื่นชิงที่ปรึกษาศึกษาโครงการร่วมลงทุนระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) ระยะทาง 58.5 กม. ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการกว่า 3.9 หมื่นล้าน โดยจะสรุปการคัดเลือก มิ.ย.นี้

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า จากที่ รฟม.ได้มีหนังสือเชิญชวนให้บริษัทที่สนใจมารับเอกสารเชิญชวนสำหรับการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งในระหว่างวันที่ 15-28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทที่สนใจมาขอรับเอกสารฯ สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 23 รายนั้น

โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ 30 เมษายน 2561 ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บริษัทหลัก) ร่วมกับบริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด และบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด c]t2. บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาแนวทาง ดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินผลข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคาของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะคัดเลือกแล้วเสร็จ และลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561

ทั้งนี้ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณรถไฟท่านุ่น จังหวัดพังงา เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากระบบรถไฟ และมีจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ทางเหนือของห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต (บนถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ห่างจากห้าแยกฉลองประมาณ 200 เมตร) มีสถานีจำนวน 24 สถานี รวมระยะทางประมาณ 58.5 กิโลเมตร มีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการประมาณ 39,406 ล้านบาท

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา