Loading

ชลบุรีเลือก โมโนเรล เจ้าค่ะ ศรีราชา-แหลมฉบัง45บ.

วันที่ : 24 เมษายน 2561
ชลบุรีเลือก โมโนเรล เจ้าค่ะ ศรีราชา-แหลมฉบัง45บ.

ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดเผย ว่า มก.ศรีราชา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยศึกษาโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อแก้ปัญหารถติดในพื้นที่เทศบาล นครแหลมฉบังรวมทั้งรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด) เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ที่มีแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ อ.ศรีราชา ไปสนามบินอู่ตะเภา

ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชน โดยเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นที่มีระบบขนส่งสาธารณะ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1.รถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ โมโนเรลยกระดับแบบคร่อมราง ช่วงสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา-แยกกระทิงลาย ระยะทาง 23 กม. 14 สถานี แนวเส้นทางเริ่มจาก 1.สถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชาถนนศรีราชา-หนองค้อ 13 ออกซ้ายไปแนวถนน ค่ายลูกเสือห้วยยายพรหม ผ่าน 2.สถานีวัดวังหินแล้วเลี้ยวซ้ายวิ่งตามถนนสุขุมวิท ผ่าน 3.เซ็นทรัลศรีราชา-ดาราสมุทร 4.เกาะลอย-ที่ ว่าการอำเภอศรีราชา 5.โรบินสันศรีราชา-อัสสัมชัญศรีราชา-ตึกคอม 6.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 7.หมู่บ้าน ผาแดง 8.ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

9.ไทยออยล์-บุญจิตวิทยา 10.รพ.วิภาราม-ดาวเทียม 11.ฮาเบอร์มอลล์ (Harbour Mall)12.บ้านทุ่งกราด 13.ตลาดโรงโป๊ะ และสิ้นสุดที่ 14.สถานีแยกกระทิงลาย บริเวณจุดตัดทาง แยกถนนสุขุมวิทและทางหลวงหมายเลข 36 มูลค่าลงทุน 30,742 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มออกแบบรายละเอียดปี 62 ก่อสร้างปี 63 เปิดบริการอย่างเร็วปี 66 หรือช้าสุดปี 67 อัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 10 บาท ต่อไปคิด กม.ละ 1.5 บาท หรือจากต้นทางถึงปลายทาง 45 บาท

ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวอีกว่า 2.ระบบรถไฟฟ้าล้อยาง(Trolley Bus) มีระยะทางและแนวเส้นทางเดียวกับโมโนเรล มูลค่าลงทุน 4,092 ล้านบาท ดำเนินการ 3 ปี เปิดบริการปี 65 ค่าโดยสาร เริ่มต้น 10 บาท ต่อไป กม.ละ 1.2 บาท หรือ ตลอดสาย 38 บาท และ 3.ระบบรถชัตเติ้ลบัส ระยะทาง และแนวเส้นทางเดียวกับโมโนเรล มูลค่าลงทุน 2,137 ล้านบาท ดำเนินการ 3 ปี เปิดบริการปี 65 ค่าโดยสารเริ่มต้น 10 บาท ต่อไป กม.ละ 1 บาท หรือ 33 บาทตลอดสาย ทั้ง 2 ระบบเพิ่มป้ายจอดรถให้มีความถี่ขึ้นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ

ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวด้วยว่า ผลประชุมครั้งนี้ประชาชน แหลมฉบังศรีราชามีความตื่นตัวมากมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เสียงส่วนใหญ่อยากได้โมโนเรล เนื่องจากไม่กระทบผิวจราจร รวมทั้งรูปลักษณ์สปอร์ตดึงดูดน่าใช้งานขณะที่ระบบรถไฟฟ้า ล้อยางต้องใช้สายไฟฟ้าโยงยางด้านบนไม่เหมาะกับไทย เพราะมีปัญหาเรื่องสายไฟอยู่แล้วถ้ามีระบบนี้จะยิ่งเพิ่มปัญหาสายไฟอีกส่วนระบบ ชัตเติ้ลบัสจะทำให้เสียผิวจราจรและยิ่งมีปัญหารถติดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอให้เพิ่มการศึกษาพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD) เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มตลอดจนเพิ่มข้อมูลแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกับระบบขนส่งสาธารณะสายรองด้วย

ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวเพิ่มว่า จะนำความคิดเห็นไปปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ขึ้นโดยผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายใน พ.ค.นี้ ก่อนนำเสนอ สกว.ผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ.ชลบุรี รวมทั้งเสนอคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการอีอีซี เพื่อผลักดันรวมทั้งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมทางหลวง (ทล.) ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างด้วย

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ