Loading

ศึกษาไฮสปีดหัวหิน-ชุมพร ต่อเส้นทางยาวถึงหาดใหญ่

วันที่ : 27 มีนาคม 2561
ศึกษาไฮสปีดหัวหิน-ชุมพร ต่อเส้นทางยาวถึงหาดใหญ่

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ รายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) ส่วนต่อขยายหัวหิน-ชุมพร เป็นความรับผิดชอบของรฟท. ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาของบประมาณศึกษาและใช้เวลาศึกษามากกว่า 1 ปี ควบคู่กับการเร่งจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)เพื่อเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หลังพิจารณารายละเอียดเสร็จจะเสนอหลักการและแนวทางดำเนินการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ส่วนความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯหัวหินระยะทาง 211 กม. วงเงิน 9.5 หมื่นล้านบาทนั้น ขณะนี้ ได้จัดทำรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้วทั้งด้าน ขั้นตอนเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) และขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รฟท.อยู่ระหว่างเสนอข้อสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (บอร์ดพีพีพี) พิจารณาบรรจุเป็นโครงการภายใต้แนวทางพีพีพีต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย และกรุงเทพฯ-ระยอง ซึ่งโดยปกติแล้วการใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่มีความเร็ว 250-300 กม. จะมีจุดคุ้มทุนตามความยาวของเส้นทางอยู่ที่ 500 กม.-800 กม. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ ดังนั้นการต่อขยายเส้นทางช่วงหัวหิน-ชุมพร จะส่งผลให้ระยะทางรวมยาวขึ้น จึงอาจเพิ่มความคุ้มค่าของโครงการได้ สอดคล้องกับที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ยินดีจะรับเรื่องไปศึกษาตามแผนดังกล่าวโดยจะไม่หยุดอยู่แค่ จ.ชุมพร พร้อมดูรายละเอียดการต่อขยายเส้นทางไฮสปีดเป็นภาพรวมใหญ่จากช่วงหัวหินไปจนถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวภาคใต้เชื่อมไทย-มาเลเซียด้วย

นอกจากนี้รัฐบาลยังมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นเส้นทางสำคัญในการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งใน จ.เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับโลกเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีตามนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่า จึงเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเสนองบประมาณดำเนินการโครงการ

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์