Loading

ปีหน้าสร้างรถไฟฟ้าขอนแก่น งงผลศึกษาไม่ตรงสนข.

วันที่ : 6 ธันวาคม 2560
ปีหน้าสร้างรถไฟฟ้าขอนแก่น งงผลศึกษาไม่ตรงสนข.

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า บริษัท ขอนแก่นทรานซิทซิสเต็มจำกัด (เคเคทีเอส) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นที่ปรึกษาอิสระตรวจสอบ ควบคุมและรับรองระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา ประเภทแทรม และการพัฒนาเมือง โครงการระบบขนส่งมวลชนรางเบา (แทรม) สายเหนือ-สายใต้ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จ.ขอนแก่น หรือโครงการเคเค-สาม (KK-3) ที่ใช้แนวก่อสร้างบนถนนมิตรภาพช่วงบ้านสำราญ-บ้านท่าพระ ระยะทาง 12.6 กม. โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา WCE เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับแรกและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา APMBW Consortium เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสอง (สำรอง) จากที่มีเอกชนยื่นข้อเสนอ 20 ราย

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า จะเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับแรกมาเปิดซองและต่อรองราคาและเจรจารายละเอียดต่อไป ขณะเดียวกันบริษัทฯ กำลังพิจารณาหาผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการฯ คาดว่าจะประกาศรายชื่อเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างเร็ว ช่วงปลาย ธ.ค.-ต้น ม.ค. 61 หลังจากนั้นจะพิจารณาหาที่ปรึกษาบริหารจัดการระบบการเดินรถในลำดับต่อไป

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องรอผลการศึกษาของ สนข. รวมทั้งเข้าพบ รมว.มหาดไทย หรือ มท.1 เพื่อหารือการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการขอใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าว 200 ไร่ มาพัฒนาเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงและพื้นที่เชิงพาณิชย์รวมทั้งเข้าพบ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าว 200 ไร่ ภายใน ธ.ค. นี้ โดยวางแผนเริ่มก่อสร้างช่วงไตรมาสแรก ของปี 61 แล้วเสร็จและให้บริการได้ในปี 63 ส่วนรูปแบบการลงทุนบริษัทฯ จะจ้างเอกชนบริหารการเดินรถ โดยมีเคเคทีเอสเป็นผู้กำกับดูแลออกนโยบายและบริหารในภาพรวม

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า ได้มอบหมายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ไปศึกษารายละเอียดโครงการให้ชัดเจน เช่น ระยะทางรถไฟฟ้ารางเบาเส้นทางแนวเหนือใต้ ถนนมิตรภาพ ช่วงบ้านสำราญ-บ้านท่าพระ ที่ สนข. ศึกษามีระยะทาง 22.8 กม. มีศูนย์ซ่อมบำรุง (เดปโป้) ที่สถานีโลตัสเอ็กซ์ตร้า เดินรถผ่านหน้า มข. เท่านั้น

ขณะที่โครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา จ.ขอนแก่น ทางท้องถิ่นได้ผลักดันภายใต้ บริษัทเคเคทีเอส ด้วยการจัดตั้งบริษัท 5 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จะก่อสร้างเส้นทางเดียวกันแนวเหนือใต้ถนนมิตรภาพ ช่วงบ้านสำราญ-บ้านท่าพระ ระยะทางแค่ 12.6 กม. มีเดปโป้อยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าว 200 ไร่ และเดินรถเข้า มข. ด้วย แต่ข้อมูลไม่ตรงกัน

คาดว่าผลการศึกษาจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ประมาณ ม.ค. 61 เมื่อเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์จะเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ให้มอบหมายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ไทย (รฟม.) ศึกษารูปแบบการลงทุนแบบพีพีพี ใช้เวลาศึกษา 1 ปี ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คาดว่าก่อสร้างได้อย่างเร็วปี 62 ใช้เวลา 3 ปี แล้วเสร็จปี 65 ส่วนที่เคเคทีเอสได้ประกาศหาที่ปรึกษาและเตรียมหาผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นดำเนินการได้ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ.

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์