Loading

ลุยโปรเจกท์หมื่นล.ไฟเขียวรฟท.พัฒนาที่ สถานีกลางบางซื่อ

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2560
ลุยโปรเจกท์หมื่นล.ไฟเขียวรฟท.พัฒนาที่ สถานีกลางบางซื่อ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (พีพีพี) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่าคณะกรรมการพีพีพี มีมติ รับทราบการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ แปลง A ขนาดพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดยมีมูลค่าลงทุนก่อสร้าง ประมาณ 11,573.5 ล้านบาท ตามที่ ร.ฟ.ท. เสนอ

ทั้งนี้ จะให้เอกชนลงทุนทั้งหมดในรูปแบบสร้าง-บริหารโอน (Build-Operate-Transfer : BOT) เพื่อพัฒนา พื้นที่เชิงพาณิชย์ตามหลักการของการพัฒนาพื้นที่รอบ สถานีระบบขนส่งมวลชน หรือ Transit Oriented Development (TOD) เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง การเดินรถไฟ โดยมีระยะเวลาดำเนินธุรกิจ 30 ปี และระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี

สำหรับการพัฒนาพื้นที่แปลง A จะช่วยสนับสนุนให้พื้นที่บริเวณ ศูนย์พหลโยธินกลายเป็น ศูนย์กลางการเดินทาง และย่านธุรกิจแห่งใหม่ด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะช่วย อำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน แล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่รายได้หลักของพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้เดินรถ (Non Core) ของ ร.ฟ.ท.และนำมา ชำระหนี้ที่มีอยู่กว่า 1 แสนล้านบาท

นายเอกนิติกล่าวว่า คณะกรรมการพีพีพี รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการภายใต้ มาตรการพีพีพี ฟาสต์แทร็ค ของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 1.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรี ในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนซึ่งคาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ภายในปี 2561

2.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)สายบางปะอิน-นครราชสีมา และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรี คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ PPP และสามารถประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนได้ในปี 2561

3.โครงการรถไฟฟ้าสายภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยาน ภูเก็ตฯ-ห้าแยกฉลอง และโครงการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการพีพีพี ได้ในช่วงปลายปี 2561 และ 4.โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง จะมีการสร้างความชัดเจนในการกำหนดเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน และประสานไปกระทรวงคมนาคมหาเส้นทางเชื่อมไปยังพื้นที่ อีอีซี ภายใต้โครงการในอีอีซี โดยจะประชุมคณะกรรมการนโยบายอีอีซี ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการมอบหมาย ให้ สคร. ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า ภูมิภาคในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ในมาตรการพีพีพี ฟาสต์แทร็ค ต่อไป ซึ่งจะกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ เพื่อ ให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัว ไปยังภูมิภาค และขอให้กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดติดตาม การดำเนินโครงการภายใต้มาตรการพีพีพี ฟาสต์แทร็คให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า