Loading

ไฮสปีดเชื่อมสนามบิน ฟังเสียงสมุทรปราการ

วันที่ : 17 ตุลาคม 2560
ไฮสปีดเชื่อมสนามบิน ฟังเสียงสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ต.ค. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ อินคำ สุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายกมล เชียงวงค์  รองผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพื่อนำเสนอผลสรุปการศึกษา ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนกว่า 200 คน

การประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอผลสรุปแนวเส้นทางโครงการโดยใช้โครงการ 1.รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL) 2.โครงการแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ส่วนต่อขยาย ช่วงพญาไท-ดอนเมือง และ 3.โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯระยอง โดยออกแบบเพิ่มเติมเชื่อมต่อ เข้าสนามบินสุวรรณภูมิ (ขาออก) และสนามบินอู่ตะเภา (ขาเข้า-ขาออก) พาดผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ระยะทางรวม 260 กม.  ประกอบด้วย 10 สถานี เป็นสถานียกระดับ 8 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีกลางบางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา และสถานีระยอง และสถานีใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ สถานีสุวรรณภูมิและสถานีอู่ตะเภา ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 2 แสนล้านบาท

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและโลจิสติกส์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีได้รับการบรรจุในงบประมาณปี 60-61 เมื่อแล้วเสร็จในปี 66 คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการรถไฟธรรมดา (City Line)ช่วงดอนเมืองสุวรรณภูมิกว่า 103,920 คน/เที่ยว/วันและมีผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงช่วงสุวรรณภูมิ-ระยองกว่า 65,630 คน/ เที่ยว/วัน ใช้เวลาเดินทางจากดอนเมืองถึงระยอง (หยุดทุกสถานี) ประมาณ 2 ชม. และจากดอนเมืองถึงระยอง  (ไม่จอดระหว่างทาง) ประมาณ 1 ชม.

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์