Loading

สนช.ลุยแก้จราจรเน้นเชื่อมรถไฟฟ้า

วันที่ : 17 กันยายน 2560
สนช.ลุยแก้จราจรเน้นเชื่อมรถไฟฟ้า

สนช. ขุดกรุโครงการแก้ไขปัญหาจราจรเขตพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลผนึกหน่วยเกี่ยวข้องเร่งบูรณาการร่วม เล็งใช้มาตรการเข้มงวดพร้อมสร้างระบบฟีดเดอร์ป้อนรถไฟฟ้า 10 สาย จับตาสร้างรถไฟฟ้าถนนรังสิต-นครนายกและถนนพัฒนาการ-คลองตัน

นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าได้กำหนดจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลแบบองค์รวมขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2560 นี้เบื้องต้นนั้นจะนำโครงการต่างๆ ที่แต่ละหน่วยเกี่ยวข้องมีแผนดำเนินการมาปรับใช้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมกับศึกษาแต่ละปัญหาแต่ละโครงการเชิงลึกเพื่อหาแนวทางเร่งผลักดันก่อนจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการ

โดยจะบูรณาการแผนของทุกหน่วยเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปจัดทำแผนให้ชัดเจนในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลที่ปัจจุบันมีรถใช้บริการกว่า 9 ล้านคันต่อวันนั้นสนช.จึงจะนำรูปแบบการใช้ตาข่ายคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลเพื่อให้เห็นภาพการแก้ไขปัญหาจราจรให้ได้ผลชัดเจนมากที่สุด  ต้องการให้พื้นที่ในกรุงเทพฯมีมากขึ้น การจราจรก็จะดีขึ้น แนวทางหนึ่งก็จะนำมาตรการต่างๆไปเร่งปรับใช้ให้เข้มงวดพร้อมกับเร่งจัดหาระบบฟีดเดอร์ขนส่งมวลชนรองรับประชาชนออกจากบ้านไปสู่ระบบขนส่งมวลชนหลักโดยการเชื่อมโยงจะเน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากที่สุด อาทิ การสร้างรถไฟฟ้ารองรับผู้ใช้บริการในเส้นทางรังสิตนครนายก เพื่อป้อนให้กับรถไฟฟ้าบีทีเอสและสายสีแดง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่กทม.โซนเหนือ ส่วนเส้นทางถนนพัฒนาการ-คลองตันเพื่อป้อนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีส้ม (ตะวันออก) และแอร์พอร์ตเรลลิงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่กทม.โซนตะวันออก เป็นต้น

"ดังนั้นต่อนี้ไปกรมการขนส่งทางบกจะต้องเร่งจัดเส้นทางรถเมล์ให้บริการอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นให้สามารถป้อนผู้โดยสารกับระบบรถไฟฟ้าเส้นทางหลักให้ใกล้และรวดเร็วที่สุด เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้มากที่สุด เกิดทางเลือกใช้บริการให้มากขึ้นนั่นเอง"

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ