Loading

คอลัมน์ เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์: รถไฟฟ้าสายสีม่วง สร้างอุโมงค์แห่งที่2 เชื่อมพระนคร-ธนบุรี

วันที่ : 3 กันยายน 2560
คอลัมน์ เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์: รถไฟฟ้าสายสีม่วง สร้างอุโมงค์แห่งที่2 เชื่อมพระนคร-ธนบุรี

รถไฟฟ้าเส้นทางช่วงนี้ยังคงมีลุ้นเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติเปิดประมูลช่วงโค้งสุดท้ายปี 2560 นี้อีก หนึ่งโครงการ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เป็นเจ้าของโครงการสถานะขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรม สิทธิ์ที่ดินและประกวดราคาก่อสร้างงานโยธา คาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนธันวาคม 2560  ก่อสร้างธันวาคม 2561 และเปิดให้บริการในปี 2567

โดยล่าสุดนั้นการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ได้พิจารณาเมื่อวันนี้ 25 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการรูปแบบสถานีและปล่องระบายอากาศในกรุงรัตนโกสินทร์ ตามที่ รฟม. เสนอ และให้รับความเห็นและข้อ เสนอแนะของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดาเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ไปประกอบการจัดทาข้อกาหนดและขอบเขตงานในเอกสาร ประกวดราคา (TOR) เพื่อออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งหลังจากนี้ รฟม. จะต้องนาไปผนวกในรายงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อดาเนินงานประกวดราคาและก่อสร้างโครงการ ต่อไป

สาหรับแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก) เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่สถานีเตาปูน เป็นทางยกระดับตามแนวถนน ง.8 ข้ามคลองบางซื่อ โดยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใต้ดินลอดใต้กรมสรรพาวุธทหารบก เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทหาร ผ่านแยกเกียกกาย เข้าสู่ถนนสามเสน ผ่านอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล หอสมุด แห่งชาติ คลองบางลาพู เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนราชดาเนินกลาง แยกผ่านฟ้าลีลาศ เข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหาร เข้าสู่ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสี่แยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลอดใต้แยกมไหสวรรย์

หลังจากนั้นแนวเส้น ทางจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างยกระดับวิ่งไปตามกลางถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกดาวคะนอง ข้ามสะพานข้ามแยกพระราม 2 ผ่านแยกประชาอุทิศ ข้ามทางพิเศษเฉลิมมหานคร สะพานภูมิพล 1 ผ่านสามแยกพระประแดงและสิ้นสุดที่ครุใน รวมระยะทาง 23.6 กิโลเมตร โดยเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 12.6 กิโลเมตร และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 11 กิโลเมตร รวมสถานีทั้งสิ้น 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี) วงเงินลงทุนประมาณ 101,112 ล้านบาท

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ