Loading

คมนาคมเดินหน้ารถไฟฟ้าสีน้ำตาล วางเสาตอม่อเกษตร-นวมินทร์เป็นฐานวิ่ง

วันที่ : 5 สิงหาคม 2560
คมนาคมเดินหน้ารถไฟฟ้าสีน้ำตาล วางเสาตอม่อเกษตร-นวมินทร์เป็นฐานวิ่ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาทบทวน และเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากเสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน พร้อมเสนอแนะรูปแบบการลงทุนและเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 14 เดือน เริ่มศึกษาตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2561 มีเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัย และประหยัดเวลาการเดินทางของประชาชน

นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบทางพิเศษระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณถนนงามวงศ์วานและถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในการพิจารณา 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) รูปแบบที่ 2 การพัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สายเหนือ ตอน N2 และ  E-W Corridor รูปแบบที่ 3 การพัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ประกอบด้วย โครงข่ายทดแทน N1 (การเชื่อมต่อ N2 เข้ากับโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ) เพื่อเชื่อมวงแหวนตะวันออกตะวันตก N2 และ E-W Corridor และ รูปแบบที่ 4 การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) และระบบทางด่วนบนแนวสายทางเดียวกัน

สำหรับการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะดำเนินการควบคู่กันไปทั้งแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและแนวเส้นทางทางพิเศษ โดยแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เริ่มต้นจากแยกแคราย เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) และสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ไปตามแนวถนนงามวงศ์ วาน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อรังสิต) บริเวณสถานีบางเขน ผ่านแยกเกษตร เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต-คูคต) บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนรามคำแหง เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสาย สีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี) บริเวณแยกลำสาลี รวมระยะทางประมาณ 21.5 กิโลเมตร

ส่วนแนวเส้นทางทางพิเศษจะเริ่มจากบริเวณสี่แยกเกษตร ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนนวมินทร์ ไปสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกและส่วนต่อขยายจากบริเวณสี่แยกเกษตรไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ทั้งนี้ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะต้องพิจารณาการเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งและจราจรในภาพรวม และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ด้วย ซึ่ง สนข.จะได้นำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณารูปแบบที่เหมาะ สมภายในเดือนกันยายน 2560

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ