Loading

บอร์ดรฟม.อนุมัติคอนซัลต์สายสีส้ม 3สัญญารวดเร่งเซ็นสัญญา-ตีกลับแผนเลิกที่จอดรถศูนย์วัฒนธรรม

วันที่ : 7 มิถุนายน 2560
บอร์ดรฟม.อนุมัติคอนซัลต์สายสีส้ม 3สัญญารวดเร่งเซ็นสัญญา-ตีกลับแผนเลิกที่จอดรถศูนย์วัฒนธรรม

นายธีรพันธ์ เตชะสิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด รฟม. มี พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นประธาน วันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา รฟม.เสนอขอยกเลิกที่จอดรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี จากสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ไปไว้ที่สถานี รฟม. ซึ่งใช้พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง หรือเดปโป้ ภายใน รฟม.แทน เพื่อประหยัดงบ ประมาณค่าเวนคืนที่ดิน ประมาณ 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บอร์ดไม่เห็นด้วย ให้ รฟม.กลับไปศึกษารายละเอียด ข้อดี ข้อเสีย เหตุผลความจำเป็น เพิ่มเติม แนวทางเลือกอื่นๆ และสำรวจความเห็นประชาชนประกอบ โดยเสนอบอร์ดพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้า

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดเห็นชอบจ้างที่ปรึกษา 3 สัญญา ได้แก่ 1. ที่ปรึกษา กำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant : PIC) รถไฟฟ้าสายสีส้ม นำโดย บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด วงเงิน 458 ล้านบาท 2.ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant : PMCSC1) ดูแลสัญญาที่ 1, 4, 5 นำโดย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ วงเงิน 977 ล้านบาท 3.ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant : PMCSC2) ดูแลสัญญาที่ 2, 3, 6 นำโดย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ วงเงิน 1,182 ล้านบาท โดย รฟม.จะเร่งรัดเซ็นสัญญาโดยเร็วที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ