Loading

ไฟเขียวย้ายบขส.กลับรังหมอชิตเก่าเตรียมพื้นที่ประมูลสถานีกลางบางซื่อหมื่นล้าน

วันที่ : 5 มิถุนายน 2560
ไฟเขียวย้ายบขส.กลับรังหมอชิตเก่าเตรียมพื้นที่ประมูลสถานีกลางบางซื่อหมื่นล้าน

คมนาคมไฟเขียวย้ายบขส.กลับหมอชิตเก่า ริมถนนพหลโยธิน ให้บางกอกเทอร์มินอลพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ศูนย์บำรุงรถไฟฟ้าเป็นสถานีขนส่งที่ทันสมัย เดินหน้าเปิด ประมูลแปลงเอสถานีกลางบางซื่อ 1.1 หมื่นล้านปลายปีนี้

          นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมสถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปอยู่ในพื้นที่หมอชิตเดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์บำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อคืนพื้นที่หมอชิต 2

          ตามแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นำไปดำเนินการเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนตามพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี)

          สำหรับพื้นที่หมอชิต 1 ที่ บขส.จะย้ายกลับไปนั้น จะเป็นพื้นที่ด้านบนอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยจะก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีกหลายชั้น เพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในสถานีด้วย

          ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว เป็นของกรมธนารักษ์ที่ให้สัมปทานบริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด หรือบีเคที เป็นผู้พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่ในจำนวนพื้นที่ดังกล่าวทางกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ได้ 1.1 แสนตารางเมตร (ตร.ม.) ดังนั้น จึงสามารถนำพื้นที่ในส่วนนี้ มาใช้เป็นพื้นที่ของ บขส.ได้

          หลังจากนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะทำหนังสือแจ้งไปยัง บขส.เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม และแจ้งกรมธนารักษ์รับทราบเกี่ยวกับการเข้าไปใช้พื้นที่ คาดว่าจะสามารถย้ายเข้าไปได้ประมาณปี 2566 หลังจากบีเคทีก่อสร้างโครงการเสร็จ

          ขั้นตอนจากนี้ รฟท.จะส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน 2 สัปดาห์นี้ เพื่อยืนยันว่า สคร. สามารถเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ของสถานีกลางบางซื่อ แปลงเอ ขนาด 35 ไร่ มูลค่า 1.15 หมื่นล้านบาท แบบรัฐเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ได้ตามขั้นตอน เพราะกระทรวงคมนาคมได้ข้อสรุปเรื่องที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ และเดินหน้าเพื่อหาเอกชนเข้ามารับสัมปทานพัฒนาพื้นที่แปลงเอ ซึ่งจะพัฒนาเป็นสมาร์ต บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระยะสัมปทาน 30 ปี วงเงินลงทุน 11,573 ล้านบาท คาดว่าปลายปีนี้รฟท.จะเปิดประมูลได้ และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปีจึงจะแล้วเสร็จ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด