Loading

รฟม.เตรียมเดินหน้ารถไฟฟ้าภูมิภาครอผลศึกษาสนข.-รถรางไฟฟ้าภูเก็ต

วันที่ : 26 เมษายน 2560
รฟม.เตรียมเดินหน้ารถไฟฟ้าภูมิภาครอผลศึกษาสนข.-รถรางไฟฟ้าภูเก็ต

นายธีรพันธ์ เตชะสิรินุกูล รักษาการผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ รฟม.ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าในเขตภูมิภาค เริ่มนำร่องที่จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้รอรับเรื่องจากสำนัก งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดโครงการ

ล่าสุดคืบหน้าไปมากแล้ว ทั้งเรื่องรูปแบบ ซึ่งจะเป็นรถไฟฟ้าระบบราง แนวเส้นทาง ตำแหน่งสถานี รวมถึงการประสานขอใช้พื้นที่กรมทางหลวงก็ได้ ข้อยุติแล้วเช่นกัน คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย. นี้ ในส่วนของ รฟม.ได้เตรียมความพร้อมเรื่องการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการลงทุนรูปแบบ Public Private Partnership หรือ PPP โดยตั้งเป้าจะศึกษาให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดประกวดราคาให้ทันภายในปี 2560

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ