Loading

จ่อขายทรัพย์บังคับคดีแสนล.

วันที่ : 25 เมษายน 2560
จ่อขายทรัพย์บังคับคดีแสนล.


         
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี แถลงผลงานไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) ว่าสามารถผลักดันทรัพย์ออกจากระบบกว่า 32
,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมสามารถขายทรัพย์ได้ถึง 12,000 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดขายทอดตลาดรวม 2 ไตรมาสเป็นวงเงินกว่า 62,000 ล้านบาท โดย กรมบังคับคดีได้กำหนดเป้าหมายการขายทอดตลาดทรัพย์ตลอดทั้งปีงบประมาณไว้ที่ 100,000 ล้านบาท ขณะนี้ถือว่าขายไปแล้วกว่า 60% ทั้งนี้การผลักดันทรัพย์ของกรมบังคับคดี ถือเป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศว่าอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจหรืออีอีซี เช่น ฉะเชิงเทรา ระยองและชลบุรี ซึ่งมีการเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ