Loading

อนุมัติสกายวอล์ก หมอชิต-ปุณณวิถี เชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

วันที่ : 27 มีนาคม 2560
อนุมัติสกายวอล์ก หมอชิต-ปุณณวิถี เชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขอปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต โดยการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) ตามแนวเกาะกลางถนนพหลโยธิน กว้าง 3.28-4.28 เมตร ยาว 466 เมตร โดยเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต เชื่อมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร ฝั่งขาเข้าเมืองไปถึงปากซอยพหลโยธิน 18/1 สูง 14 เมตร พร้อมทั้งสร้างบันไดลง 2 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 สร้างสกายวอล์ก กว้าง 4.28 เมตร ยาว 75 เมตร เชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ที่ระดับความสูง 7.5 เมตร ไปตามแนวเกาะกลางถนนพหลโยธินเกาะหลัก เชื่อมเข้ากับสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักรฝั่งขาเข้าเมือง ความสูง 6 เมตร และช่วงที่ 2 สร้างสกายวอล์ก กว้าง 3.28 เมตร ยาว 391 เมตร เชื่อมจากสะพานลอยคนข้ามในจุดเดียวกันกับฝั่งบริเวณขาออกเมือง สูง 6 เมตร ไปตามแนวเกาะกลางถนนพหลโยธิน (เกาะรอง) ยกระดับสูง 14 เมตร และเลี้ยวข้ามถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเมืองบริเวณปากซอยพหลโยธิน 18/1 พร้อมก่อสร้างบันไดขึ้นลงบริเวณทางเท้า 2 ตัว โดยอยู่หน้าสวนจตุจักรฝั่งขาออกเมือง 1 ตัว และปากซอยพหลโยธิน 18/1 ฝั่งขาเข้า 1 ตัว

นอกจากนี้ยังเห็นชอบตามที่บริษัท วิชดอมแลนด์มาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขออนุญาตสร้างสกายวอล์ก ความกว้าง 4.4-7.20 เมตร ยาว 420.6 เมตร เชื่อมระหว่างสะพานลอยคนข้ามที่สถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีที่ระดับความสูง 6.3 เมตร ถึงสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณซอยสุขุมวิท 101/1 ที่ระดับความสูง 5.5 เมตร พร้อมก่อสร้างบันไดขึ้นลงสู่สาธารณะ 1 ตัว โดยที่ประชุมมอบให้บริษัทไปทำเรื่องเสนอผู้ว่าฯ กทม. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด