ปรับคอนโดเป็นโรงแรม ดีเวลอปเปอร์ชายแดนดิ้นหนียอดขายฝืด
Loading

ปรับคอนโดเป็นโรงแรม ดีเวลอปเปอร์ชายแดนดิ้นหนียอดขายฝืด

วันที่ : 2 มีนาคม 2560
ปรับคอนโดเป็นโรงแรม ดีเวลอปเปอร์ชายแดนดิ้นหนียอดขายฝืด

คอนโดฯชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษล้น แม่สอด- เชียงรายมากสุด ดีเวลอปเปอร์ท้องถิ่นดิ้นปรับเป็นโรงแรม-อาคารพาณิชย์

นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ช่วงกลางปี 2557 ส่งผลให้บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่และท้องถิ่นแห่ปักธงคอนโด มิเนียมกันมากเพื่อรองรับนักธุรกิจไทยและต่างชาติ

นายประพัฒน์พงศ์ อัจฉรารุจิ ประธานกรรมการ บริษัท เสรีกรีนพร็อพเพอร์ตี้ จากัด ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่แม่สอดเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการที่บริษัทพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ แห่ปักธงโครงการคอนโดมิเนียมในอาเภอแม่สอด รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตากเมื่อช่วง 3 ปีก่อน ล่าสุดเกิดภาวะสินค้ามากเกินกว่าความต้องการถึง 3,000 หน่วย เพราะกาลังซื้อในพื้นที่มีจากัด และยังมีกรณีลูกค้ามีความต้องการซื้อแต่ถูกปฏิเสธสินเชื่อ นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนรายใหญ่ อาทิ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) เปิดขาย 160 หน่วย 2 อาคาร ข้างห้างโรบินสัน ประกอบกับกลุ่มทุนจีนเตรียมพัฒนาคอนโด มิเนียมรองรับชาติเดียวกัน 2,700 หน่วย ริมถนนสายเอเชีย ทาให้โดยรวมมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ต่ากว่า 10 โครงการ

ในฐานะบริษัทเสรีกรีน พร็อพเพอร์ตี้ฯ ก็เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ทางออกบริษัทนาโครงการ เบสคอนโด 2 บริเวณหน้าเทศบาลนครแม่สอด จานวน 56 หน่วย ซึ่งขายตารางเมตรละ 5 หมื่นบาท แต่ไม่สามารถขายได้ ก็นามาปรับเป็นโรงแรมภายใต้ชื่อ "โอทู" ขณะนี้อยู่ระหว่างตกแต่งคาดว่าเปิดให้บริการได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนโครงการเบสคอนโด 1 จานวน 80 หน่วย มีลูกค้าซื้อไปแล้ว 30 หน่วย แต่ธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธสินเชื่อ จากเดิมขายตารางเมตรละ 5 หมื่นบาท ก็ลดราคาเหลือตารางเมตรละ 4.9 หมื่นบาท พร้อมโปรโมชันฟรีจดจานอง  และโอน

นอกจากนี้ยังปรับแผนพัฒนาคอนโดฯอีก 2 อาคารทาเลหน้าห้างโรงบินสินแม่สอด เป็นอาคารพาณิชย์แทน หน่วยละ 7.2 ล้านบาท เพราะมองว่าตลาดชายแดนอาคารพาณิชย์ น่าจะตอบโจทย์มากที่สุด

จากการสารวจของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า นับตั้งแต่ปี 2558 มีคอนโดฯเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดน ไล่ตั้งแต่ แม่สอด ได้แก่ เดอะไรซ์ของบริษัท เนรมิตนคร จากัด 2 อาคาร ขายหมดแล้ว รวม 152 หน่วย ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ และนักธุรกิจในแม่สอด บางส่วนซื้อเพื่อปล่อยเช่า, โครงการพาร์ค คอนโด ดรีม ของ บมจ.ซี.พี.แลนด์ 2 อาคาร จานวน 160 หน่วย, โครงการ BEVERYHILLS Condo Maesot Metropolis เมืองใหม่นครแม่สอด ของกลุ่มทุนจากจีนในนามบริษัท จงซิงไท่ จากัด ถือเป็นโครงการเมกะโปรเจ็กต์ในพื้นที่เขตนครแม่สอด บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ เป็นโครงการผสมผสานประกอบด้วยคอนโดมิเนียม สูง 15 ชั้น จานวนกว่า 1,000 หน่วย ร้านค้า-ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าครบวงจร งบลงทุนเบื้องต้นประมาณ 1 หมื่นล้านบาท กาหนดแล้วเสร็จใน 3-5 ปี

ด้านสระแก้ว มีโครงการ พาร์ค อรัญคอนโดของ บมจ. แนเชอรัลพาร์ค หรือ บมจ.ยูซิตี้ (U) เดิมมีแผนก่อสร้างเป็นคอนโดฯแต่ขายไม่ได้ จึงเปลี่ยนเป็นอาคารพาณิชย์ ขณะที่ตราดมีคอนโดฯแห่งเดียวที่เกาะช้าง แต่ ล่าสุดนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น สนใจลงทุนคอนโดฯที่ตาบลท่าพริก อาเภอเมืองตราด 4,000 ไร่ ส่วน เชียงราย พบว่ามีคอนโดฯ 11 โครงการ 1,400 หน่วย กาญจนบุรี มีโครงการผกาแก้ว คอนโดฯ 77 หน่วย และดรีม คอนโด กาญจนบุรี ของ บมจ.ซี.พี.แลนด์ อยู่อาเภอเมืองกาญจนบุรี  215 หน่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ