สร้างคอนโดติดรถไฟฟ้า สถานีคลองบางไผ่,บางปิ้ง,มีนบุรี การเคหะฯชงแก้กฎหมายใช้ที่รฟม.
Loading

สร้างคอนโดติดรถไฟฟ้า สถานีคลองบางไผ่,บางปิ้ง,มีนบุรี การเคหะฯชงแก้กฎหมายใช้ที่รฟม.

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2560
สร้างคอนโดติดรถไฟฟ้า สถานีคลองบางไผ่,บางปิ้ง,มีนบุรี การเคหะฯชงแก้กฎหมายใช้ที่รฟม.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวในการเปิดสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี การเคหะแห่งชาติ ในหัวข้อ "ทิศทางและการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (2560 - 2579)" พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน มีเป้าหมายดำเนินการแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสมรัฐบาลจึงกำหนดกรอบการพัฒนาที่ อยู่อาศัยระยะยาวของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมา พม. โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้รับมอบหมายดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยในแผน 10 ปี มีเป้าหมายให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี จำนวน 1,707,437 ครัวเรือน

 

ด้านนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัด และไม่มีกรรมสิทธิ์ถือครองบ้าน โดยมีแนวทางบริหารจัดการคือ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ประชาชนที่อาศัยในชุมชนมีสิทธิแสดงความเห็นแต่ต้องยอมรับในเกณฑ์ที่กำหนดด้วย การออกแบบชุมชนที่อยู่อาศัยจะต้องเน้นความทันสมัยใช้นวัตกรรมในการก่อสร้างเพื่อความรวดเร็วโดยอีก 20 ปีข้างหน้าคนทุกเพศทุกวัย สังคมผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ คนพิการจะต้องได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนาที่อยู่อาศัยยังมีปัญหาหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย เช่น การพัฒนาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่ยังติดข้อกฎหมาย พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินในด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งกคช. มีโครงการความร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วางแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของ รฟม. 3 จุด คือ สถานีคลองบางไผ่ จ.นนทบุรี สถานีบางปิ้ง จ.สมุทรปราการ สถานีมีนบุรี พื้นที่ กทม. แต่ตามกฎหมาย พ.ร.ฎ.เวนคืนนั้นยังไม่สามารถทำได้จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายก่อน อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่มีแผนจะดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยในแนวโครงการรถไฟฟ้านั้นจะเริ่มได้ในส่วนที่เป็นพื้นที่ของ กคช.อยู่แล้ว ซึ่งมี 2 จุดคือ บริเวณพื้นที่ประชานิเวศน์ จ.นนทบุรี ห่างจากรถไฟฟ้าสีชมพูประมาณ 2.5 กม. และโครงการลำลูกกาคลองสอง ใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพื่อเสนอ ครม.อนุมัติดำเนินการต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ