อาคมยันที่เวนคืนเหลือใช้เพื่อสังคม
Loading

อาคมยันที่เวนคืนเหลือใช้เพื่อสังคม

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2560
อาคมยันที่เวนคืนเหลือใช้เพื่อสังคม

"อาคม" แจงการทางพิเศษมีพื้นที่เหลือหลังเวนคืน 2,900 ไร่ ยันใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณะ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้ตอบกระทู้ถามเรื่องการจัดการที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน และมีพื้นที่เหลือจากก่อสร้างทางพิเศษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนเท่าใด จากนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า พื้นที่ที่เหลือจากการก่อสร้างทางพิเศษและสามารถใช้ประโยชน์ได้ มีจำนวนกว่า 2,900 ไร่ ปัจจุบันได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณะไปแล้วกว่า 980 ไร่ เช่น จัดทำสวนสาธารณะ ลานกีฬา ทางระบายน้ำ และสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้ ได้นำพื้นที่ที่เหลือไปให้เช่าแล้วจำนวนกว่า 315 ไร่ โดยให้เช่าพื้นที่เพื่อจอดรถยนต์ จัดทำสวนหย่อม โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปรวมกับรายได้ทั้งหมดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และส่งคลังร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือนำไปใช้ในการบริหารจัดการตามแผนงบประมาณประจำปีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายอาคม กล่าวอีกว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะพื้นที่รกร้างที่ควรนำมาปรับปรุงเพื่อประโยชน์ ส่วนเรื่องพื้นที่ใต้ทางด่วนนั้นการทางพิเศษได้นำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคมแก่ชุมชนบริเวณนั้นๆ แต่เมื่อมีการใช้เป็นแหล่งอบายมุข รัฐบาลยินดีรับไปดำเนินการแก้ไขโดยดำเนินการ ร่วมกับชุมชน ส่วนพื้นที่ที่ได้ให้ ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาเชิงพาณิชย์ ก็ยังกำหนดให้แบ่งพื้นที่เพื่อสาธารณ ประโยชน์ด้วย

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม สนช.ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี สุขสวัสดิ์ ในท้องที่ อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว โดยที่ประชุมไม่มีการอภิปรายพร้อมได้ลงมติเห็นชอบวาระ 3 ด้วยคะแนน 203 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง จากนี้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่จะต้องเวนคืน เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2547 เสร็จแล้ว

ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ตกลงขายที่ดินและยินยอมรับราคาค่าทดแทน ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินได้กำหนดให้ แต่มีเจ้าของที่ดินจำนวน 77 แปลง ไม่มาตกลงทำสัญญาซื้อขายและ รับเงินค่าทดแทนจากการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย ในการนี้เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโอนมาเป็นของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย จึงได้มีการออกกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ