จ้างบีอีเอ็มเดินรถเชื่อมเตาปูน-บางซื่อฉลุย
Loading

จ้างบีอีเอ็มเดินรถเชื่อมเตาปูน-บางซื่อฉลุย

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560
จ้างบีอีเอ็มเดินรถเชื่อมเตาปูน-บางซื่อฉลุย

ครม.อนุมัติจ้างบีอีเอ็มเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงเตาปูน-บางซื่อ วงเงิน 918 ล้านบาท เร่งเครื่องให้เสร็จพร้อมเปิดบริการในเดือนสิงหาคม 60

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบข้อตกลงการจ้างและร่างสัญญาจ้างเพื่อดำเนินการว่าจ้างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-บางซื่อ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ วงเงินรวม 918,488,046 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวลดลงจากรอบแรก 93 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ใช้เงินกู้ดำเนินการ ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศที่เหมาะสม วิธีการให้กู้ต่อและค้ำประกันเงินกู้ และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามความเห็นของสำนักงบประมาณ รวมทั้งเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ตามมาตรา 75 (3) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 และให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูนpบางซื่อ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560

ด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบข้อตกลงการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและจัดการเดินรถและบริหารการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-บางซื่อ ระยะทาง 1 กิโลเมตร และร่างสัญญาจ้างบีอีเอ็ม วงเงิน 918 ล้านบาท รฟม.จะลงนามสัญญากับบีอีเอ็มในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และเร่งติดตั้งระบบเพื่อทดลองเดินรถในเดือนกรกฎาคม ก่อนจะเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2560

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ