ตลาดบ้านยุคออนไลน์
Loading

ตลาดบ้านยุคออนไลน์

วันที่ : 25 มกราคม 2560
ตลาดบ้านยุคออนไลน์

ในรายงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบุว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มความสำคัญกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลมากขึ้น โดยข้อมูลของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ได้สำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2559 จาก 24 บริษัท เอเยนซีชั้นนำพบว่ามีเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในปี 2559 มีมูลค่ารวมกว่า 9,880 ล้านบาท เติบโตขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้โฆษณาในปี 2558 ที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านการตลาดแบบดิจิทัล ได้แก่ อีเมล เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เสิร์ชเอนจิ้น และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เป็นต้น

ขณะที่ พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ได้จำกัดแค่เจน Y หรือเจน Z เท่านั้น สัดส่วนการใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่มเจน X และเบบี้บูมเมอร์ก็มีจำนวนชั่วโมงการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ธุรกิจพัฒนาโครงการ ที่อยู่อาศัยจึงควรให้ความสนใจกับการทำตลาดที่อยู่อาศัยผ่านโซเชียลมีเดีย เพิ่มมากขึ้นด้วยในอนาคต โดยพบกลุ่มเจน Z ใช้อินเทอร์เน็ต 40.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ กลุ่มเจน Y ใช้อินเทอร์เน็ต 53.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ กลุ่มเจน X ใช้ 44.3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ใช้อินเทอร์เน็ต 31.8 ชั่วโมง/สัปดาห์

นอกจากนี้ จากการสำรวจข้อมูลการรับรู้ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มที่เลือกรับรู้ผ่านโซเชียลมีเดีย พบว่า กลุ่มผู้บริโภคสินค้าประเภทที่อยู่อาศัยจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดข้อเท็จจริงในการรีวิวเนื้อหาข้อมูลโครงการมากกว่าปริมาณยอดผู้เข้าชมรีวิว ดังนั้นแคมเปญการตลาดออนไลน์ที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้ ควรให้ความสำคัญกับการกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อเพื่อหวังให้ผู้เข้าซื้อเยี่ยมชมโครงการมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ