Loading

สมคิดเร่งลงทุนรถไฟฟ้า

วันที่ : 12 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่งผลักดัน PPP Fast Track วงเงิน 4 แสนล้าน ชงโครงการต้นปี 2562 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 5/2561 ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติสำคัญเรื่อง PPP Fast Track วงเงินประมาณ 4 แสนล้านบาท ให้เป็นไปตามแผน 2 เรื่อง
          คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่งผลักดัน PPP Fast Track วงเงิน 4 แสนล้าน ชงโครงการต้นปี 2562  นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 5/2561 ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติสำคัญเรื่อง PPP Fast Track วงเงินประมาณ 4 แสนล้านบาท ให้เป็นไปตามแผน 2 เรื่อง

          ทั้งนี้ เรื่องแรก คณะกรรมการ PPP รับทราบความคืบหน้าโครงการตามมาตรการ PPP Fast Track และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก มูลค่า 1.28 แสนล้านบาท และโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต มูลค่า 3.94 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการ PPP ได้ภายในต้นปี 2562

          นอกจากนี้ ให้ติดตามโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่ และนครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการ กระจายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งการบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นของหัวเมืองหลัก

          สำหรับเรื่องที่ 2 คณะกรรมการ PPP ได้พิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มูลค่าเงินลงทุน 2.35 แสนล้านบาท ภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในส่วนตะวันออกได้ในปี 2566 และทั้งเส้นภายในปี 2568

          นายประภาศ กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้ รฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนและแหล่งเงินที่เหมาะสม และเสนอกลับมายังคณะกรรมการ PPP โดยเร็ว โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจะช่วยเชื่อมโยงการ เดินทางของผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่บริเวณศูนย์กลางเมืองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

          รวมทั้งโครงการดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สมบูรณ์ตามแผนแม่บท M-MAP และสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรแออัดในเขตเมืองอีกด้วย