Loading

ช ทวี จองรถไฟฟ้าขอนแก่น

วันที่ : 18 ธันวาคม 2561
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคมว่า ในฐานะภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้มาแสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า รางเบา (แทรม) ในจ.ขอนแก่น
          นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคมว่า ในฐานะภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้มาแสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า รางเบา (แทรม) ในจ.ขอนแก่น ซึ่งเบื้องต้นบริษัทเตรียมรองรับการผลิตรถไฟฟ้าในขอนแก่นแล้ว ทั้งโรงงาน และการเจรจาชิ้นส่วนกับต่างประเทศ รวมถึงบุคลากร โดยบริษัทจะเข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้ารางเบา จ.ขอนแก่นทั้งหมด โดยแบ่งการร่วมทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ร่วมกับบริษัทรับเหมาของประเทศจีน และ 2. ร่วมกับบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ขณะนี้คง ต้องรอกระบวนการของทางจังหวัดขอนแก่นว่าจะเริ่มกระบวนการประมูลที่ชะลอเอาไว้ หรือจะเริ่มเปิดประมูลใหม่ เบื้องต้นคาดว่าไม่เกินเดือน ก.พ. 62 น่าจะเริ่มต้นขั้นตอนประมูล และเริ่มก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ทันทีภายในปีหน้า

          รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า รัฐบาลกำลังสนับสนุนศักยภาพของเอกชนไทยให้สามารถผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ และรถไฟฟ้าในประเทศเองได้โดยเฉพาะระบบราง เพราะปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีแผนพัฒนาโครงสร้างระบบราง ให้เป็นการขนส่งหลักของประเทศ เคยมี ผลการศึกษาพบว่าหากไทยสามารถผลิตและประกอบรถไฟฟ้าเองได้ จะลดต้นทุนซ่อมบำรุง และค่าขนส่งรถไฟฟ้าได้ประมาณ 20% ของมูลค่ารถไฟฟ้า รวมทั้งยังช่วยสร้างงาน กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศ