Loading

รฟม.รอแผนระดมทุนสีส้ม ชงเอกชนควักจ่ายงานโยธา

วันที่ : 18 ธันวาคม 2561
ลุ้นคลังเคาะแผนระดมทุนรถไฟฟ้าสายสีส้ม 9 หมื่นล้าน เสนอเอกชนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานล่วงหน้าก่อน ขณะที่รัฐทยอยจ่ายคืนภายหลัง
          ลุ้นคลังเคาะแผนระดมทุนรถไฟฟ้าสายสีส้ม 9 หมื่นล้าน เสนอเอกชนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานล่วงหน้าก่อน ขณะที่รัฐทยอยจ่ายคืนภายหลัง

          นายภคพงศ์  ศิริกันทรมาศ  ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (บอร์ดพีพีพี) มีมติให้ทบทวนแผนระดมทุนและแนวทางการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท

          ทั้งนี้ มอบให้กระทรวงการคลังไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความชัดเจนเรื่องแนวทางการชำระเงินทุนโครงการ ซึ่งรัฐต้องเป็นผู้ลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 9.6 หมื่นล้านบาท ส่วนเอกชนที่มาร่วมทุนจะดูแลเรื่องงานระบบบริหารจัดการและซ่อมบำรุงโครงการตามอายุสัมปทาน ซึ่งมองว่าแนวทางระดมทุนยังเปิดกว้างหลายรูปแบบ รวมถึงแนวทางเปิดให้เอกชนเข้ามารับภาระเงินลงทุนตลอดเส้นไปก่อนหลังจากนั้น รัฐบาลมาทยอยชำระให้เอกชนในภายหลัง

          อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก เนื่องจากมีศักยภาพด้านจำนวนผู้โดยสารและรายได้เชิงพาณิชย์ เพราะเป็นรถไฟฟ้าสายเดียวที่มีจุดตัดกับรถไฟฟ้าทั้ง 10 สายมากที่สุด ด้วยลักษณะเส้นทางที่ตัดขวางเชื่อมต่อการขนส่งของสองฟากฝั่งตะวันออก และทิศใต้ของเมืองหลวง (มีนบุรี-ตลิ่งชัน) ส่งผลให้มีการไหลเวียนของผู้โดยสาร เข้ามาในระบบจำนวนมาก ทั้งรูปแบบการเดินทางไปยังจุดหมายรายทางสถานี สายสีส้ม รวมถึงการเปลี่ยนระบบไปรถไฟฟ้าสีอื่นๆ ขณะเดียวกันยังมีสถานีขนาดใหญ่ที่เป็นจุดตัดรถไฟฟ้าหลายแห่ง ทำให้เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์อีกด้วย

          นอกจากนี้ ยังเร่งรัดโครงการเปิดให้เอกชนร่วมทุนระยะเร่งด่วน (พีพีพี ฟาสต์แทร็ก) ได้แก่ โครงการรถไฟ รางเบา (แทรม) จ.ภูเก็ต วงเงิน 3.05 หมื่นล้านบาท เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและเปิดประมูลโครงการต่อไป ซึ่งได้ศึกษาแนวเส้นทางและแผนร่วมทุน มีแนวโน้มที่ต้องปรับบางจุดจากเดิม ติดตั้งระบบรางบนถนนทางหลวงเปลี่ยนมาเป็นก่อสร้างทางยกระดับสลับกับวิ่งบนพื้นดิน