Loading

ดันรถไฟรางเบา โคราช สนข.นำร่อง สายสีเขียว เปิดปี 66

วันที่ : 19 ธันวาคม 2561
นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.จะเร่งการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบา จ.นครราชสีมาสายแรก เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ในปี 2566
          นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.จะเร่งการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบา จ.นครราชสีมาสายแรก เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ในปี 2566

          ทั้งนี้ ทาง สนข. ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นระบบรถไฟฟ้า รางเบา (Light Rail Transit : LRT) และมี 3 เส้นทางหลักประกอบด้วย 1.สายสีเขียว มีจำนวนสถานีทั้งหมด 20 สถานี ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 8,400 ล้านบาท 2.สายสีส้ม มีจำนวนสถานีทั้งหมด 17 สถานี ระยะทาง 9.81 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 5,200 ล้านบาท และ 3.สายสีม่วง มีจำนวนสถานีทั้งหมด 9 สถานี ระยะทาง 7.14 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 4,800 ล้านบาท รวมระยะทาง 28.12 กิโลเมตร

          นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของส่วนต่อขยายอีก 3 เส้นทาง ที่ประกอบด้วย สีเขียว สีส้ม และสีม่วง รวมสถานีทั้งหมด 20 สถานี ระยะทางรวม 21.97 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง จำนวน 14,200 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการทั้งสิ้น 32,600 ล้านบาท

          ขณะที่ กระทรวงคมนาคมยังได้มอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการโดยมีเส้นทางสายสีเขียวที่เป็นโครงการนำร่อง ส่วนเส้นทางเริ่มจากตลาดเซฟวัน - ถนนมุขมนตรี - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการออกพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจ รฟม. ในการดำเนินโครงการในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป โดยในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ สนข.จะจัดกิจกรรมบริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์