Loading

ขนส่งเตรียมรถเชื่อมสถานีหลักหวั่นคนใช้น้อย

วันที่ : 19 ธันวาคม 2561
ขนส่งฯ หวั่นไฮสปีด กรุงเทพฯ-โคราชผู้โดยสารน้อย เหตุมีทั้งทางคู่-มอเตอร์เวย์ เตรียมจัดรถโดยสารฟีดเดอร์เชื่อม 2 สถานีหลัก
          ขนส่งฯ หวั่นไฮสปีด กรุงเทพฯ-โคราชผู้โดยสารน้อย เหตุมีทั้งทางคู่-มอเตอร์เวย์ เตรียมจัดรถโดยสารฟีดเดอร์เชื่อม 2 สถานีหลัก

          นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ หลากหลายสายที่รัฐบาลกำลังพัฒนานั้น ประชาชนจะได้ประโยชน์ด้านการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะระบบฟีดเดอร์ที่เชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น

          สำหรับสถานีรถไฟทางคู่ ขบ.ได้เข้าไปจัดความเหมาะสมรถโดยสารประจำทางที่มีเส้นทางผ่านอยู่แล้วเพื่อนำมาวิ่งรองรับ ส่วนสถานีรถไฟความเร็วสูงเป็นสถานีขนาดใหญ่ ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ นั้น ต้องหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อขอจุดจอดที่รถโดยสารท้องถิ่นรองรับ ผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าการเดินทางในอนาคตระบบขนส่งสาธารณะจะเข้าถึงทุกหนทุกแห่ง

          นายจรูญ จงไกรจักร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เมื่อนำรถสาธารณะมาเป็นฟีดเดอร์รองรับแล้ว คาดว่าปริมาณผู้โดยสารไม่น่าจะมีจำนวนมาก เนื่องจาก จ.นครราชสีมา มีรถโดยสารให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ชม.) ขณะเดียวกันรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงมีจำนวนไม่กี่เที่ยววิ่งต่อวัน ประกอบกับถ้ามีการเปิดใช้ทางหลวงระหว่างเมืองช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และประหยัดเวลาในการเดินทางช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ที่ใช้เวลาเพียง 1.5 ชม. จากเดิมที่ใช้เวลา 3 ชม.

          ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมเส้นทางเดินรถถี่เชื่อมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูง ที่จะเปิดให้บริการในปี 2565-2566 ประกอบด้วย 1.สถานีนครราชสีมาเตรียมรถโดยสารเชื่อมเดินทางไว้แล้ว 2.สถานีปากช่องเตรียมรถโดยสาร 2 เส้นทางเชื่อมสถานี ซึ่งคำนวณจำนวนผู้โดยสารจากสถานีปากช่องรัศมี 100 กิโลเมตร จะทำให้เชื่อมต่อการเดินทางได้ทั้งหมด และมีผู้โดยสารจากทั้ง 3 จังหวัดที่เข้าไปใช้บริการของสถานีปากช่องได้