Loading

รฟท.ตีปี๊บดึงเอกชนลงทุน พัฒนาที่ขอนแก่นรองรับรถไฟเร็วสูง

วันที่ : 8 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) กล่าวในการเปิดงาน สัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุน(Market sounding) ต่อโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์
          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) กล่าวในการเปิดงาน สัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุน(Market sounding) ต่อโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์

          นายวรวุฒิกล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ตามพระราชบัณฑิตการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 นั้น ขณะนี้ยังเป็นเพียงแค่แนวคิดและเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน ซึ่งมีพื้นที่ที่ทำการศึกษาทั้งหมดประมาณ 108 ไร่ อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น บริเวณที่อยู่ติดกับถนนมิตรภาพและสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดหนองคาย และเวียงจันทน์ สปป.ลาว

          ทั้งนี้ในเบื้องต้นทางบริษัทที่ปรึกษาได้มีการศึกษาเชิงพื้นที่ดังกล่าวโดยการพัฒนาจะแบ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณย่านสถานีรถไฟ, โรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า, พื้นที่สวนสนุกและพื้นที่สันทนาการ, พื้นที่ประเภทกลุ่มอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของพนักงานการรถไฟฯ เป็นต้น ซึ่งจะต้องสอบถามความคิดเห็นจากเอกชนก่อนว่ามีความสนใจมากน้อยอย่างไร และพื้นที่จะสามารถพัฒนาต่ออย่างไร

          ด้านนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟฯซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการลงทุนอยู่แล้วเนื่องจากอยู่ใจกลางเมือง สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดได้ใน อนาคต

          ขณะที่นายประเสริฐศึก สายพวรรณ์ รองผู้จัดการโครงการ กล่าวว่าโครงการดังกล่าว คาดว่าจะใช้วงเงินมูลค่าลงทุนประมาณ 5,000-8,000 ล้านบาท โดยอาจจะให้เช่าพื้นที่ระยะเวลา 30-50 ปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการรถไฟฯ ซึ่งจะต้องนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นนักลงทุนมาปรับให้สอดคล้องกับความต้องการนักลงทุน และคาดว่าจะสรุปแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเสนอให้ ครม.พิจารณาภายใน 18 เดือน