Loading

รฟม.เปิดประมูลรถไฟฟ้าภูเก็ตปีนี้

วันที่ : 12 มกราคม 2562
รฟม.เล็งเปิดประมูลรถไฟฟ้ารางเบา หรือ แทรม ที่ภูเก็ต ไตรมาส 3 ปีนี้ คาดค่าโดยสารสูงสุด 100-137 บาท/คน/เที่ยว เริ่มเฟส 1 ช่วงสนามบินภูเก็ต- ห้าแยกฉลอง คาดปี 66 ได้นั่งแน่ ปรับแก้บริเวณ สี่แยก-จุดกลับรถ ให้รถไฟฟ้าลงใต้ดินแก้รถติด ทำงบลงทุนเพิ่มเป็น 3.6 หมื่นล.
          ชงครม.อนุมัติได้ใช้ปี66-เล็งทำอุโมงค์5จุดแก้รถติด

          รฟม.เล็งเปิดประมูลรถไฟฟ้ารางเบา หรือ แทรม ที่ภูเก็ต ไตรมาส 3 ปีนี้ คาดค่าโดยสารสูงสุด 100-137 บาท/คน/เที่ยว เริ่มเฟส 1 ช่วงสนามบินภูเก็ต- ห้าแยกฉลอง คาดปี 66 ได้นั่งแน่ ปรับแก้บริเวณ สี่แยก-จุดกลับรถ ให้รถไฟฟ้าลงใต้ดินแก้รถติด ทำงบลงทุนเพิ่มเป็น 3.6 หมื่นล.

          นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รฟม.) เปิดเผยภายหลังเปิดงานสัมมนาการทดสอบความสนใจของภาคเอกชน โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) ภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ว่า รัฐบาลเร่งรัดให้ รฟม.ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยจะดำเนินการเฟส 1 ช่วง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลองก่อน วงเงินลงทุน 34,827 ล้านบาท ระยะทาง 41.7 ก.ม.

          ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแบบแนวเส้นทางร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งเป็นเจ้าของถนนเกาะกลาง บางส่วนมีการใช้รางบนถนนร่วมกับรถยนต์ เบื้องต้นจะปรับเส้นทางบนดินให้เป็นอุโมงค์ใต้ดินเพิ่มอีก 2 จุด เพื่อลดผล กระทบจราจรบริเวณสี่แยกและจุดกลับรถ ส่งผลทำให้งบลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 1,000-1,600 ล้านบาท ทำให้วงเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 35,821-36,427 ล้านบาท

          รูปแบบลงทุนจะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในรูปแบบพีพีพี สัมปทานระยะ 30 ปี โดยรัฐจะสนับสนุนค่างานโยธาและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 19,318 ล้านบาท โดยเอกชนจะต้องรับภาระค่างานระบบรถไฟฟ้า จัดหาขบวนรถ และบริหารโครงการเอง โดยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (อีไออาร์อาร์) อยู่ที่ 12.5% คาดเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกลางปีนี้ เปิดประมูลไตรมาส 3 ปีนี้ เริ่มก่อสร้างกลางปี 2563 และเปิดบริการปี 2566"

          สำหรับค่าโดยสารจะจัดเก็บตามระยะทาง มีค่าแรกเข้า จากการศึกษาคาดค่าโดยสารสูงสุดตลอดระยะทาง อยู่ที่ 100-137 บาท/คน/เที่ยว ระยะทางรวม 42 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง  คาดในปีแรกมีปริมาณผู้โดยสาร (ไปกลับ) 33,190 คน/วัน คิดเป็นรายได้รวม 165 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 120,420 คน/วัน ในปี 2596 รวมรายได้ตลอดอายุสัมปทาน 30 ปี เท่ากับ 74,576 ล้านบาท

          สำหรับแนวเส้นทาง เป็นโครงสร้างยกระดับบนทางหลวง 4031 จากนั้นลดระดับสู่ระดับดิน โดยจะมีแนวเส้นทางลอดใต้ดิน 5 จุด บริเวณถนนที่เป็น 4 แยก หรือจุดกลับรถเพื่อลดปัญหาจราจรผ่านเทศบาลเมืองภูเก็ต สิ้นสุดที่ห้าแยกท่าฉลอง มีสถานีรวมทั้งสิ้น 21 แห่ง