Loading

จัดเต็ม2พันโปรเจคท์5.8หมื่นล.

วันที่ : 15 มกราคม 2562
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัญจรวันที่ 14-15 ม.ค. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ทล.ได้เสนอ 5 โครงการที่ดำเนินการศึกษาตามคำเรียกร้องของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม 4.6 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น จ.ลำปาง 3 โครงการ และ จ.ลำพูน 2 โครงการ ดังนี้ 1. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน จ.ลำปาง จาก 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่อง กม.475+700-กม.477+200 ระยะทาง 1.5 กม. และกม.482+120-กม.483+ 620 ระยะทาง 1.5 กม. โดยขอ รับการจัดสรรงบประมาณปี 64 วงเงิน 100 ล้านบาท
          ไปเหนือตอนบนวิ่งสบาย

          นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สัญจรวันที่ 14-15 ม.ค. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ทล.ได้เสนอ 5 โครงการที่ดำเนินการศึกษาตามคำเรียกร้องของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม 4.6 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น จ.ลำปาง 3 โครงการ และ จ.ลำพูน 2 โครงการ ดังนี้ 1. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน จ.ลำปาง จาก 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่อง กม.475+700-กม.477+200 ระยะทาง 1.5 กม. และกม.482+120-กม.483+ 620 ระยะทาง 1.5 กม. โดยขอ รับการจัดสรรงบประมาณปี 64 วงเงิน 100 ล้านบาท

          2.โครงการก่อสร้างส่วนขยายสะพานข้ามทางแยกต่างระดับแยกภาคเหนือ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกาะคาสามัคคี กับทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ-ขุนตาน จ.ลำปาง โดยเพิ่มทางแยกต่างระดับ (Ramp) ทิศทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้ากรุงเทพฯอีก 1 แห่ง บนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บริเวณ กม.700+587 มีแผนเสนอขอรับจัดสรรงบฯเพื่อศึกษาปี 63 วงเงิน 100 ล้านบาท 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 1035 ตอนวังหม้อพัฒนา-แจ้ห่ม กม.4+800-กม.105+110 จ.ลำปาง 95.31 กม. กรมฯ ได้พัฒนา จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องแล้ว 5 กม. มีแผนขยาย อีก 5 กม. ใน ปี 64 งบฯ 200 ล้านบาท และแผนปี 65 อีก 10 กม. งบฯ 500 ล้านบาท ส่วนช่วงที่เหลืออีก 80 กม. จะพัฒนาในปี 66 วงเงิน 2,600 ล้านบาท

          นายอานนท์ กล่าวต่อว่า สำหรับใน จ.ลำพูน 2 โครงการ คือ 1.โครงการก่อสร้างขยายถนนจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องทางหลวงหมายเลข 116 (ตอนป่าสัก-สะปุ๋ง-บ้านเรือนสันป่าตอง)กม.4+500-23+651 จ.ลำพูน 19.151 กม. ในแผนพัฒนาทางหลวง ปี 64 งบฯ 850 ล้านบาท 2.โครงการเร่งรัด การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองง่า-ลำพูน จ.ลำพูน มีแผนเสนอของบฯปี 64 จำนวน 300 ล้านบาท

          รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ส่วนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย 179 กม. นั้นได้บรรจุอยู่ในแผนแม่บท  ระยะเวลาดำเนินการ 8-10 ปี แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ 1.ค่าออกแบบและก่อสร้างประมาณ 8.86 หมื่นล้านบาท 2.พื้นที่เวนคืน 1.2 หมื่นไร่ และชดเชยสิ่งปลูกสร้าง 819 หลัง ใช้งบเวนคืน 2,567 ล้านบาท และ 3.ค่าบำรุงรักษา-บริหารโครงการประมาณ 1 หมื่นล้านบาท รวมใช้งบกว่า 1 แสนล้านบาท จะสร้างอุโมงค์ยาวกว่า 20 กม.ด้วย

          รายงานข่าวแจ้งอีกว่า งานก่อสร้างทางในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบนที่ 1 ตามแผนงบประมาณปี 62-65 ของทล.ทั้งหมด 1,817 โครงการ งบประมาณรวม  46,620 ล้านบาท แยกเป็นปี 62 มี 423 โครงการ งบฯ 8,630 ล้านบาท ปี 63 มี 435 โครงการ  งบฯ 5,970 ล้านบาท ปี 64 มี 473 โครงการ งบฯ 20,916 ล้านบาท และในปี 65 มี 486 โครงการ งบฯ 11,104 ล้านบาท

          ด้านนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  (ทช.) กล่าวว่า   มีโครงการเสนอ ครม.4 โครงการ งบฯ 1.2 หมื่นล้านบาท 1.การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ไปยังจุดผ่านแดนบ้านแม่สามแลบโดยเร่งรัดปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส.3004 แยก ทล. 105-บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กว้าง 5.00 ม. 29 กม. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) และขอยกเว้นผ่อนผันมติครม. เนื่องจากเส้นทางอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน ป่าแม่ยวมฝั่งขวา  ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้กับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          2.ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3029-แยก ทช.ชม.4039 อ.เมือง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  (ทางเลี่ยงเมืองสันกำแพง) 16.32 กม.สำรวจออกแบบเสร็จแล้ว คาดว่าจะสำรวจอสังหาฯ ในปี 63 วงเงิน 4,268 ล้านบาท 3.ถนนสายแยก ทช.ชม. 3029-แยก ทล.1095 จ.เชียงใหม่ (สายเลี่ยงเมืองแม่ริม) 42.958 กม. แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ระยะทาง 21.9 กม. ตอนที่ 2 อีก 21 กม. โดยตอนที่ 1 จะก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ขนาด 4-10 ช่อง งบฯ  5.3 พันล้านบาท ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จมีแผนสำรวจอสังหาริมทรัพย์ปี 64 และเวนคืนปี 66 ก่อสร้างปี 67-69 ส่วนตอนที่  2 อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบรายละเอียดในปี 62 งบฯ 3,000 ล้านบาท และ 4.โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล. 11-ทล. 1 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 14 กม. งบฯ 1,065 ล้านบาท