Loading

คอนโดมือสองแนวโน้มสดใส พบสร้างใหม่แพงเกินกำลังซื้อ

วันที่ : 23 มกราคม 2562
นางสาวพรพิมล พึ่งเขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการแผนกซื้อขายที่พักอาศัยรายย่อย บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดคอนโดมิเนียมมือสองในกรุงเทพฯ ยังเติบโตต่อเนื่อง ทั้งสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพราะราคาคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่ยังปรับตัวสูงขึ้น โดยเริ่มเห็นความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมมือสองเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 โดยผลสำรวจพบว่าไตรมาส 3 ปี 2561 มีคอนโดมิเนียมก่อสร้างแล้วเสร็จย่านใจกรุงเทพฯ รวม 145,350 ยูนิต มีราคาตั้งแต่ 55,000-350,000 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่คอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่ราคาขายตั้งแต่ 3-6 แสนบาทต่อตารางเมตร และโดยทั่วไปขนาดห้องเล็กกว่าโครงการเก่า
          นางสาวพรพิมล พึ่งเขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการแผนกซื้อขายที่พักอาศัยรายย่อย บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดคอนโดมิเนียมมือสองในกรุงเทพฯ ยังเติบโตต่อเนื่อง ทั้งสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพราะราคาคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่ยังปรับตัวสูงขึ้น โดยเริ่มเห็นความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมมือสองเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 โดยผลสำรวจพบว่าไตรมาส 3 ปี 2561 มีคอนโดมิเนียมก่อสร้างแล้วเสร็จย่านใจกรุงเทพฯ รวม 145,350 ยูนิต มีราคาตั้งแต่ 55,000-350,000 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่คอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่ราคาขายตั้งแต่ 3-6 แสนบาทต่อตารางเมตร และโดยทั่วไปขนาดห้องเล็กกว่าโครงการเก่า

          นางสาวพรพิมลกล่าวว่า ข้อควรพิจารณาสำหรับผู้ซื้อคอนโดมิเนียมในอาคารเก่าคือ คุณภาพของการก่อสร้างและการบำรุงรักษาอาคารดีเพียงใด รวมทั้งสถานะการเงินในปัจจุบันของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าของร่วมทั้งหมด มีหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของอาคารและการบำรุงรักษาอาคาร ซึ่งผู้ซื้อชาวไทยส่วนใหญ่นิยมโครงการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอนโดมิเนียมที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อห้องชุดจากนักลงทุนก่อนที่อาคารจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ มากกว่าซื้อโครงการมือสองที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ซื้อที่เลือกโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันควรทำการตรวจสอบในด้านคุณภาพการก่อสร้าง สภาพการบำรุงรักษาอาคาร รวมถึงทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของสำนักงานนิติบุคคลของอาคาร เพื่อให้ทราบว่าอาคารจะได้รับการบำรุงรักษาที่ดีและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่