Loading

คมนาคมเล็งระดม6หมื่นล้าน

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2562
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) กระทรวงคมนาคมเปิดเผยเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์(TFF) เพื่อก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษ(มอเตอร์เวย์) สายใหม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) หากสามารถทำได้ตามแผน ทล.จะเริ่มดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงินขึ้นมาศึกษาเรื่องเงื่อนไข ความได้เปรียบเสียเปรียบ และข้อผูกมัดของกองทุน เป็นต้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน
          สร้าง 'มอเตอร์เวย์'พร้อมทางยกระดับ
          นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) กระทรวงคมนาคมเปิดเผยเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์(TFF) เพื่อก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษ(มอเตอร์เวย์) สายใหม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) หากสามารถทำได้ตามแผน ทล.จะเริ่มดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงินขึ้นมาศึกษาเรื่องเงื่อนไข ความได้เปรียบเสียเปรียบ และข้อผูกมัดของกองทุน เป็นต้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน

          สำหรับเส้นทางที่มีศักยภาพด้านปริมาณจราจรเบื้องต้นมองไว้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 1.โครงการทางยกระดับศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ ระยะทาง 15 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 30,000  ล้านบาท และ 2.โครงการมอเตอร์เวย์ช่วงฉะเชิงเทรานครราชสีมา วงเงินประมาณ 20,000 -30,000 ล้านบาท มูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาท

          นอกจากนี้ปีนี้ ทล.ยังมีการเสนอขอแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกให้สามารถนำรายได้จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และจุดพักรถริมทางเข้าสู่กองทุนมอเตอร์เวย์ไปใช้พัฒนาเส้นทางได้โดยไม่ต้องนำส่งรัฐ ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถเปิดประมูลโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่าง จุดพักรถ(Rest Area)และศูนย์บริการ(Service Center)ตามแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ได้