Loading

สนข.จ้างศึกษาอีก20ล.ขนส่งสาธารณะอีอีซี

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม (คค.) แจ้งว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รายงานว่าได้คัดเลือกที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองงบประมาณกว่า 20 ล้านบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจัดจ้าง คาดว่าเดือนมี.ค. นี้
          รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม (คค.) แจ้งว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รายงานว่าได้คัดเลือกที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองงบประมาณกว่า 20 ล้านบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจัดจ้าง คาดว่าเดือนมี.ค. นี้จะเริ่มศึกษาใช้เวลา 12 เดือน เนื่องจากโครงข่ายรางเป็นระบบหลักในการเดินทางไปพื้นที่อีอีซี ดังนั้นต้องจัดทำแผนเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะรองรับระบบราง ทั้งรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิ- อู่ตะเภา) รวมไปถึงเชื่อมแหล่งกิจกรรมขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งบก ราง น้ำ และอากาศ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว อย่างพัทยา บางแสน ศรีราชา ศูนย์การค้า ท่าเรือ และสนามบินอู่ตะเภา

          สำหรับรูปแบบของระบบขนส่งมวลชนที่ศึกษาต้องมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น รถโดยสารด่วนพิเศษ(บีอาร์ที),รถไฟฟ้ารางเบา (แทรม), ระบบขนส่งมวลชนทางรางขนาดใหญ่ (เอ็มอาร์ที), รถขนส่งมวลชนรางเบา (แอลอาร์ที), รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) และรถโดยสารประจำทาง (บัส) รวมทั้งออกแบบเบื้องต้น รูปแบบการลงทุน และจัดทำรายงานผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ไออีอี) โดยต้องหารือกับบางจังหวัด อย่างพัทยา จ.ชลบุรี ที่อยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อรองรับอีอีซีด้วยจะได้สอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะที่มีศักยภาพรองรับพื้นที่อีอีซีที่จะเติบโตด้านเศรษฐกิจ ทั้งการลงทุน การขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก