Loading

ชิงเดือดทำเลทองรถไฟ

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
รฟท.ดันโมเดลนำร่องการพัฒนาเชิงพาณิชย์รูปแบบร่วมลงทุนพัฒนา 5 ศูนย์บริการแพทย์เชื่อมด้วยระบบราง ผนึกกรมการแพทย์ และเอกชนร่วมลงทุนที่ดิน 2 ทำเล "ศิริราช-แปลง D สถานีกลางบางซื่อ" รับรายได้กว่า 6 พันล้าน ดีเดย์เปิดรับฟังความเห็น
          เปิดร่วมทุนปนศูนย์การแพทย์เชื่อมระบบราง
          รฟท.ดันโมเดลนำร่องการพัฒนาเชิงพาณิชย์รูปแบบร่วมลงทุนพัฒนา 5 ศูนย์บริการแพทย์เชื่อมด้วยระบบราง ผนึกกรมการแพทย์ และเอกชนร่วมลงทุนที่ดิน 2 ทำเล "ศิริราช-แปลง D สถานีกลางบางซื่อ" รับรายได้กว่า 6 พันล้าน ดีเดย์เปิดรับฟังความเห็น

          นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย ว่า อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันโครง การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ดินแปลงย่อยจำนวน 2 แปลงคือ แปลงใกล้สถานีรถไฟธนบุรี จำนวน 22 ไร่ ใกล้ร.พ.ศิริราช และแปลง D ในสถานีกลางบางซื่อ จำนวน 15 ไร่รูปแบบการเปิดให้เอกชนเช่า ระยะยาว 30 ปีเพื่อนำไปร่วมลงทุน พัฒนาพื้นที่นั้นๆ ให้เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์ขนาดใหญ่รองรับความต้องการของประชาชน คาดว่าจะสร้างรายได้ให้รฟท.ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท

          "เมื่อเปิดให้บริการจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดศักยภาพด้านการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการด้านการเป็นร.พ.ขนาดใหญ่ได้เพิ่มอีก 2 แห่งคือศิริราชและบางซื่อ แล้วยังสามารถเชื่อมโยงศูนย์การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ที่สำคัญของไทยได้อีก 5 แห่ง คือ 1.ร.พ.รามาธิบดีที่มีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน 2.ร.พ.ศิริราช 3.มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 4.ร.พ.บุรฉัตรไชยากรของ รฟท.ที่จะย้ายไปตั้งอยู่บนพื้นที่ 105 ไร่ในโซนตึกแดงบางซื่อที่จะเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของรฟท.และ 5.ร.พ.ที่กรมการแพทย์เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในพื้นที่แปลง D ซึ่งจุดนี้ยังใกล้กับที่ตั้งกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ที่แวดล้อมไปด้วยตลาดนัดจตุจักร สวนสาธารณะ และสะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบรางเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นอีกด้วย"

          ด้านแหล่งข่าวระดับสูงฝ่ายบริหารทรัพย์สินรฟท.รายหนึ่งกล่าวว่าแปลง D ในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อเป็นโมเดลนำร่องที่ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดให้กรมการแพทย์เช่าในเชิงพาณิชย์(ราคาตลาด)ไปดำเนินการร่วมลงทุนกับเอกชนซึ่งพบว่ามีหลายประเทศให้ความสนใจมาร่วมลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสำนัก งานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการพีพีพี) เห็นชอบต่อไป

          "สามารถยกระดับให้เป็นศูนย์บริการฉุกเฉินด้านการแพทย์ที่ใช้ระบบรางได้อีกด้วย จะเน้นการเชื่อมโยงได้ทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า ได้หลายเส้นทาง โดยแปลง D ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมการแพทย์ไปเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมารูปแบบการเช่าจาก รฟท. (เชิงพาณิชย์) 30 ปีบนพื้นที่ 15 ไร่ ก่อสร้างอีก 4 ปี รวม 34 ปีราคาที่ดิน 3 แสนบาทต่อตารางวา โดยเป็นการประเมินในราคาตลาด รวมรฟท.รับรายได้แปลง D จำนวน 3,362 ล้านบาทโดยกรมการแพทย์จะบริหารจัดการและรับผิดชอบค่าเช่าที่ดินแปลงดังกล่าว ส่วนเอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์"

          ในส่วนแปลงใกล้ร.พ.ศิริราช ใกล้สถานีรถไฟธนบุรี ที่ปัจจุบันราคาที่ดินแปลงดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 แสนบาทต่อตารางวาเช่น กันนั้นในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าให้บริการเชื่อมโยงเข้าสู่จุดดังกล่าวมากถึง 3 สายคือ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อท่าพระ สายสีแดงช่วงตลิ่งชันศิริราช และสายสีส้ม ช่วงบาง ขุนนนท์-มีนบุรีนั้นจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนบนพื้นที่ 22 ไร่รฟท.รับ รายได้ราว 3,000 ล้านบาทไปพัฒนา เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์ให้ รองรับความต้องการของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการของร.พ.ศิริราชอย่างครบวงจรมากขึ้น โดยจะเปิดรับฟังความเห็นนักลงทุนครั้งแรกในวันที่ 7 มีนาคมนี้