Loading

สนเกาหลีจองรถไฟฟ้าภูเก็ตอยากพัฒนาที่ไร่ละ250ล้าน

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม(คค.) แจ้งว่า กลุ่มกิจการร่วมค้า IRTI ซึ่งประกอบด้วย บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์คอม มิวนิเคชั่น (ILINK) บริษัท เรืองณรงค์ จำกัดและกลุ่มทุนจากประเทศเกาหลีใต้ ผู้ชนะการประมูลระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
          รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม(คค.) แจ้งว่า กลุ่มกิจการร่วมค้า IRTI ซึ่งประกอบด้วย บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์คอม มิวนิเคชั่น (ILINK) บริษัท เรืองณรงค์ จำกัดและกลุ่มทุนจากประเทศเกาหลีใต้ ผู้ชนะการประมูลระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ  (Automated People Mover: APM) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ความสนใจเข้าลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ภูเก็ต ช่วงท่านุ่น-สนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง วงเงิน 3.48 หมื่นล้านบาท ด้วยความตั้งใจอย่างมาก ประธานบริษัทเตรียมลงพื้นที่ภูเก็ตเร็ว ๆ นี้ เพื่อดูศักยภาพของเส้นทางโดยเตรียมข้อเสนอหากรัฐบาลไทยไม่พร้อมลงทุนกลุ่มเอกชนเกาหลีใต้จะออกแบบก่อสร้างและลงทุนเองทั้งหมด อาศัยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการบริหารระบบขนส่งมวลชนเชื่อมสนามบิน เนื่องจากมีสิ่งดึงดูดใจจากการประเมินราคาที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตและบริเวณย่านเศรษฐกิจสำคัญ เช่น หาดป่าตอง อ.กะทู้ พุ่งสูง 60-250 ล้านบาทต่อไร่แล้ว

          ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ให้ข้อมูลว่า ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตเฟสแรกช่วงสนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ที่ รฟม. จะก่อสร้างก่อน  ซึ่งอยู่ใน อ.ถลาง และ อ.เมืองภูเก็ต ราคาที่ดินช่วงสนามบินอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร อ.ถลาง เฉลี่ยประมาณ 1.6 หมื่นบาทต่อ ตารางวาหรือ  6.4 ล้านบาทต่อไร่ ส่วนช่วงห้าแยกฉลอง อ.เมือง ราคาเฉลี่ย 2 หมื่นบาท- 1.5 แสนบาทต่อตารางวาหรือ  8 ล้านบาท-60 ล้านบาทต่อไร่ ส่วนบริเวณหาดป่าตอง อ.กะทู้ อยู่ที่ประมาณ 2 แสน-กว่า 5 แสนบาทต่อ ตารางวาหรือ 80-200 กว่าล้านบาทต่อไร่