Loading

สนข.ชูบิ๊กดาต้าเร่งแผนลงทุนคลี่คลายรถติด

วันที่ : 26 มีนาคม 2562
นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า แผนแม่บทแก้ปัญหาจราจรตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะนี้มีความคืบหน้าอยู่ในการจัดทำร่างฉบับสมบูรณ์ (Final Draft) จะเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือน มี.ค. ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และแต่ละหน่วยงานไปจัดทำงบประมาณลงทุนตามแผนแม่บทต่อไป
          ชงแผน ครม.อนุมัติ ทั้งลงทุนทางลอด-ท่าเรือ รับปริมาณการเดินทางเพิ่ม

          นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า แผนแม่บทแก้ปัญหาจราจรตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะนี้มีความคืบหน้าอยู่ในการจัดทำร่างฉบับสมบูรณ์ (Final Draft) จะเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือน มี.ค. ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  (คจร.) และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และแต่ละหน่วยงานไปจัดทำงบประมาณลงทุนตามแผนแม่บทต่อไป

          สำหรับแผนแม่บทดังกล่าวนั้นแบ่งเป็นมาตรการด้านกายภาพ คือ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ที่มีปัญหาจราจรหนักมากรวม 9 เส้นทาง รวมถึงเส้นทางที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอีก 3 เส้นทาง การทำทางลอดอุโมงค์และทางยกระดับ แผนปรับปรุงบริเวณจุดตัดแยกต่างๆ เพื่อระบายการจราจรให้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการหาระบบขนส่งเส้นทางใหม่ เช่น การเปิดเส้นทางเดินเรือในลำคลองที่ยังไม่มีบริการเรือด่วนราว 8-9 แห่ง ก่อสร้างทางเดินเชื่อมท่าเรือทุกแห่งที่ต่อเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า

          ด้านมาตรการเชิงเทคนิคนั้น จะนำเทคโนโลยีแบบบิ๊กดาต้าเข้ามาบริหารแยกสัญญาณไฟจราจรให้มีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีตรวจจับความหนาแน่นบนถนน เพิ่มบทลงโทษด้านวินัยกับผู้ขับขี่ พร้อมเร่งรัดการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารเป็นระยะสั้นเพื่อเน้นขนส่งผู้โดยสารไปยังแกนหลักคือรถไฟฟ้า