Loading

ลุยบิ๊กโปรเจ็กต์6แสนล้าน

วันที่ : 28 มีนาคม 2562
ปลัดคมนาคมชงรัฐบาลใหม่ ไฟเขียว แอกชันแพลน ปี 62 ทางคู่ - ทางด่วน - มอเตอร์เวย์ - รถไฟฟ้าม่วงใต้ – สีส้มตะวันตกเดินหน้าต่อ
         ปลัดคมนาคมชงรัฐบาลใหม่ ไฟเขียว แอกชันแพลน ปี 62 ทางคู่ - ทางด่วน - มอเตอร์เวย์ - รถไฟฟ้าม่วงใต้ – สีส้มตะวันตกเดินหน้าต่อ

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่ากระทรวงยังเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแผนปฏิบัติการ (แอกชันแพลน) ปี 2562 เพื่อเสนอรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศต่อจากรัฐบาลคสช.

          โดยโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2562 ที่มีความพร้อมเสนอเปิดประมูลจะประกอบไปด้วย มอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางนครปฐม-ชะอำ และเส้นทางหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย นอกจากนั้นยังมีทางด่วนเส้นทางพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก อีกทั้งยังมีรถไฟทางคู่เฟส 2 อีก 9 เส้นทาง

          ส่วนรถไฟฟ้านั้นกรณีสายสีส้มตะวันตกและสายสีม่วงใต้อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา อาทิ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากผ่านพื้นที่สำคัญๆ ช่วงถนนสามเสนและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จึงต้องรอบคอบในการพิจารณา

          นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า สำหรับรถไฟทางคู่ที่พร้อมนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่เห็นชอบให้เปิดประมูลนั้นมีทั้งเส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงินประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท เส้นทางบ้านไผ่มุกดาหาร-นครพนม วงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท เห็นชอบให้เร่งดำเนินการเนื่องจากมีความพร้อมเปิดประมูลได้ทันที

          "หากรัฐบาลคสช.ไม่พิจารณารถไฟเส้นทางสายใหม่ 2 เส้นนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่อนุมัติให้ดำเนินการ โดยเส้นทางเด่นชัยเชียงราย-เชียงของรอการอนุมัติ พ.ร.ฎ. เวนคืนเท่านั้น โดยเฉพาะเส้นบ้านไผ่-มุกดาหาร มีความพร้อมมากที่สุด แต่ก็ลุ้นว่ารัฐบาลคสช.จะเร่งผลักดันหรือไม่ ในส่วนรถไฟทางคู่นั้นเส้นทางสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้มีความพร้อมมากกว่าสายเหนือ ทั้งนี้ยังมั่นใจว่าเมื่อรัฐบาลไหนเข้ามาบริหารประเทศ

          ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศต่อไป เช่นเดียวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่คาดว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคมนี้ขณะนี้รอเพียงการยืนยันจากกลุ่มซีพีเท่านั้นว่าผลการหารือกับจีนและญี่ปุ่นแล้วเสร็จและพร้อมจะให้คำตอบในวันที่ 28 มีนาคมนี้หรือไม่"

          ด้านนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า มอเตอร์เวย์เส้นทางนครปฐม- ชะอำ มีความพร้อมมากที่สุด ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลคสช.จะเร่งอนุมัติหรือไม่ ในส่วนเส้นทางหาดใหญ่ชายแดนไทย/มาเลเซียนั้นยังอยู่ในการพิจารณาของสำนักงานคณะ กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)ศึกษาเรื่องพ.ร.บ.ร่วมทุน แต่โครง การที่มีความพร้อมนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่ต่อจาก 2 โครงการดังกล่าว คือโครงการก่อสร้างจุดพักรถของ 3 มอเตอร์เวย์มูลค่าเส้นทางละ 2,000-3,000 ล้านบาทที่จะเร่งเสนอผลักดันต่อเนื่องกันไป